Naar inhoud
Gemeente Mol

“Onze allergrootste bewondering voor schooldirecties en leerkrachten”

donderdag 28 mei 2020

Niet op 2 juni maar pas vanaf vrijdag 5 juni mogen alle leerlingen van lager onderwijs in principe terug naar school. Dit wordt mogelijk dankzij de versoepeling van de veiligheidsvoorschriften de hogere overheid gisteren bekend maakte. Voor de volledige herstart van het kleuteronderwijs blijft de datum van dinsdag 2 juni behouden. De communicatie vanuit de federale overheid zet alle schooldirecties evenwel opnieuw aan het werk om hun opstartstrategie bij te sturen. We danken onze schooldirecties en leerkrachten voor de enorme flexibiliteit die ze aan de dag leggen in deze uiterst moeilijke omstandigheden waarbij de afspraken voortdurend wijzigen. Onze bewondering voor hun veerkracht is bijzonder groot. We vragen alle ouders nog even geduld op te brengen. Voor elke school gaat het om maatwerk. In de loop van volgende week communiceert elke school de eigen specifieke regeling.

We vragen ouders om het nodige geduld

Door de voortdurend wijzigende communicatie en regelgeving vanuit de hogere overheid is het voor onze scholen niet eenvoudig de juiste heropstartstrategie te bepalen. Heel wat scholen werkten al een voorstel uit om zowel de kleuters als de leerlingen uit het lager onderwijs te laten starten vanaf 2 juni. Voor de kleuters blijven de eerder gecommuniceerde afspraken gelden, voor de lagere school werken ze aan een aangepaste heropstart.

De overheid bepaalde onderstaande algemene afspraken. De scholen bekijken elk wat haalbaar is in hun specifieke situatie en zullen hierover in de loop van volgende week concrete info bezorgen aan de ouders.

Kleuterscholen

  • Alle jaren in het kleuteronderwijs kunnen heropstarten op dinsdag 2 juni.
  • Er moet geen veilige afstand van 1,5 meter worden gehouden tussen de kleuters of tussen de kleuters en de leerkrachten.
  • Kleuters en leerkrachten hoeven geen mondmasker dragen.


Lager onderwijs

  • Al een tijdje kan het eerste, tweede en zesde leerjaar weer (deels) naar de les. Vanaf maandag 8 juni kunnen alle leerjaren in het lager onderwijs weer openen. Op vrijdag 5 juni mogen de scholen een proefdag organiseren. 
  • De klasgroep kan samenblijven, ook al is die groter dan 20 leerlingen. De klas wordt dan een contactbubbel die geen contact mag hebben met andere bubbels, ook niet op de speelplaats. 
  • Leerlingen onderling hoeven geen veilige afstand van 1,5 meter houden. Bij contact tussen leerling en leerkracht is die afstand wél noodzakelijk.
  • Leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen, leerkrachten moeten dat enkel wanneer ze zich tussen de leerlingen begeven en er dus niet voldoende afstand kan worden bewaard.

Middelbaar onderwijs

  • De eerder gecommuniceerde aanpak blijft in principe behouden. Als er wordt beslist om extra leerlingen naar school te laten komen in aanvulling op de al geopende leerjaren, dan zal het maximaal om enkele dagen gaan. In het middelbaar onderwijs dragen zowel leerlingen als leerkrachten een mondmasker.

 

Wat met noodopvang?
De scholen voorzien noodopvang op lesvrije momenten voor:

  • kinderen van wie de ouders beiden buitenshuis werken. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen ophalen na de schooluren, ook als hun kind maar een halve dag les heeft.
  • kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Inschrijven voor de noodopvang doe je via de school van je kind.

Meer info: dienst onderwijs, 014 33 15 93, onderwijs@gemeentemol.be