Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch overleg 26 mei: “Bijzonder rustig. Stel je ziekenhuisbezoek niet uit!"

Medisch overleg 26 mei
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 26 mei 2020

Dinsdag 26 mei vond een volgend medisch coördinatieoverleg plaats tussen het ziekenhuis, de huisartsen en het gemeentebestuur. Dankzij de gunstige medische evolutie in onze gemeente spraken we af om in de toekomst het medisch overleg wekelijks één keer op woensdag te organiseren. Met gemiddeld 0,7 nieuwe besmettingen per dag behielden we de afgelopen week onze gunstige resultaten. Voor de volledige coronacrisis registreerden we 2,09 besmettingen per 1.000 inwoners. Met deze cijfers behaalt Mol de tweede laagste score in de provincie Antwerpen. Alleen Putte noteert nog betere cijfers.

Heilig Hartziekenhuis

 • In het ziekenhuis verblijven nog vijf coronapatiënten, waarvan één patiënt op intensive care. Deze persoon wordt niet kunstmatig beademd.
 • De normale werking van het ziekenhuis start verder op. Wel stelt het ziekenhuis vast dat te veel mensen nog aarzelen en consultaties of ingrepen uitstellen. Dit is absoluut niet nodig. Het ziekenhuis is volledig klaar om iedereen veilig te ontvangen en te helpen. Medisch uitstelgedrag is zinloos en houdt risico’s in.
 • Patiënten met dringende medische noden op de spoedgevallendienst én vermoedens van corona kunnen binnen het uur getest worden. Zo weet het ziekenhuis bijzonder snel welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen voor verdere verzorging. De spoedgevallendienst beschikt over een veilige transitzone waar patiënten kunnen verblijven in afwachting van het testresultaat.
 • Het ziekenhuis bekijkt of een samenwerking met de coronawachtpost mogelijk is voor het afnemen van de coronatesten die moeten gebeuren in aanloop (48 uur) naar een operatie. Op dit moment gebeurt deze testafname nog in het ziekenhuis.
 • Het ziekenhuis werkt een bezoekregeling uit in samenwerking met de overige ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen. Deze wordt van kracht vanaf dinsdag 2 juni. De gedetailleerde regeling verschijnt de komende dagen op de website van het ziekenhuis en de Facebookpagina. Hieronder vind je al de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe regeling:
  • De huidige regeling voor ouders en partners blijft behouden. Deze wordt aangevuld met de nieuwe bezoekregeling.
  • Voor patiënten die slechts één of twee nachten verblijven, vragen we om geen bezoek te ontvangen. Dit geeft extra mogelijkheden voor de patiënten die langdurig verblijven.
  • Bezoek wordt slechts drie uur per dag mogelijk, tussen 15 en 18 uur.
  • De bezoekmogelijkheid blijft beperkt tot één persoon per patiënt. Bij de opname wordt voor deze persoon een toegangspasje voorzien.
  • Het bezoek op intensive care blijft beperkt tot een half uur per dag.
  • Coronapatiënten mogen – wegens het besmettingsgevaar – geen bezoek ontvangen.

Coronawachtpost

 • De werking van de coronawachtpost staat volledig op punt. Op weekdagen wordt een 20 tot 30-tal mensen ontvangen voor een coronatest, meestal in combinatie met een klinisch onderzoek. Op maandag ligt dit cijfer hoger door het ‘weekendeffect’.
 • In totaal werden in de wachtpost al 476 coronatesten afgenomen. Van 434 zijn de definitieve resultaten gekend. Zo waren 11 testen positief (2,5% van de afgenomen testen).