Naar inhoud
Gemeente Mol

Maak afspraak voor telefonische hulp bij invullen aangifte personenbelasting

hulp invullen belastingsaangifte
woensdag 20 mei 2020

Door de coronacrisis houden de experts van de FOD Financiën dit jaar geen invulsessies voor de aangifte van de personenbelasting in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove. Ze helpen je wel telefonisch verder. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via het nummer 02 575 56 66. Hou je identiteitskaart en agenda bij de hand.

Door de coronacrisis annuleerde de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) de sessies voor hulp bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting. Zowel in de kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten zijn de sessies geannuleerd, dus ook de invulsessies in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove.

Wel telefonische hulp

Wie wil, kan zijn of haar aangifte telefonisch laten invullen door de experts van FOD. Maak hiervoor nu een afspraak:

 • Bel het nummer 02 575 56 66 en hou je identiteitskaart en agenda bij de hand.
 • Je krijgt dan een afspraak om je aangifte te laten invullen per telefoon.
 • Je hebt de keuze uit een voor- of namiddag, er wordt geen exact uur gegeven.
 • Op de dag van de afspraak belt een medewerker van FOD Financiën jou op. Hou de nodige documenten dus bij de hand.
 • De medewerker van FOD Financiën vult de aangifte in.
 • Later ontvang je de ingevulde belastingaangifte per post.
 • Onderteken de ingevulde belastingaangifte en stuur deze terug naar het adres dat op de enveloppe staat of dien het in via Tax-on-web.

Welke documenten heb je nodig voor je belastingaangifte?

 • Je identiteitskaart
 • Je inkomstenfiches (lonen, uitkeringen,…)
 • Je aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
 • Je attesten of betalingsbewijzen (hypothecaire lening, levensverzekering, pensioensparen, giften, uitgaven voor kinderopvang, dienstencheques, onderhoudsgeld,…)

Vragen bij Tax-on-web?

Vul je je belastingaangifte in via Tax-on-web en heb je vragen over je dossier? Bel naar het kantoor op 02 576 01 70. De dienst is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur, in juni tussen 9 en 15 uur.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Krijg je een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

 • Je gegevens zijn juist en volledig: je moet niets doen en ontvangt automatisch jouw aanslagbiljet (belastingberekening).
 • Je gegevens zijn onjuist of onvolledig: corrigeer ze in Tax-on-web of via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?

Bel voor algemene vragen naar FOD Financiën op 02 572 57 57. De dienst is elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17 uur of raadpleeg de website via https://financien.belgium.be/nl/particulieren.

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be