Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag - 15 mei “Waakzaamheid blijft geboden”

medische verslag 15 mei
vrijdag 15 mei 2020

Vrijdagmiddag 15 mei vond via videovergadering een volgend medisch coördinatieoverleg plaats tussen het Heilig Hartziekenhuis, het gemeentebestuur en de huisartsen. Alle betrokken partijen benadrukken dat de cijfers positief evolueren maar dat waakzaamheid absoluut geboden blijft. De exitmaatregelen strikt opvolgen, altijd en overal voldoende afstand houden én je handen regelmatig ontsmetten of wassen blijft noodzakelijk.

Heilig Hartziekenhuis

 • De situatie in het Heilig Hartziekenhuis is momenteel rustig. Het aantal opgenomen coronapatiënten daalde naar zes. Ze zijn allemaal herstellende. Er zijn op dit ogenblik geen opnames op intensieve zorgen.
 • De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen verhogen samen hun testcapaciteit in eigen laboratoria. Op die manier kunnen ze meer en sneller coronatesten uitvoeren.
 • Gisteren vond een overleg plaats tussen de labodirecteurs. Daaruit bleek dat de laatste weken slechts 4 % van alle afgenomen teststalen positief testten. Het gaat zowel om testen afgenomen bij patiënten die gehospitaliseerd zijn in de ziekenhuizen als om testen die preoperatief uitgevoerd worden.
 • Gisteren vond een overleg plaats tussen de medische diensthoofden van het Heilig Hartziekenhuis. Daaruit blijkt dat 30% van de normale ziekenhuiswerking al opnieuw opstartte.
 • Gespecialiseerde diensten zoals het slaaplabo, de pijnkliniek,… starten ook stapsgewijs verder op.
 • De heropstart verloopt geleidelijk en gefaseerd maar zit volledig op schema.
 • Het Heilig Hartziekenhuis stelt vast dat alle patiënten en begeleiders alle coronarichtlijnen zeer gedisciplineerd opvolgen en is hen enorm dankbaar.

Coronawachtpost

 • In de coronawachtpost stellen we een stijgend aantal patiënten vast.
 • Dit stijgende aantal komt er door een groot aantal klinische onderzoeken die uit voorzorg gebeuren. Deze onderzoeken gaan automatisch gepaard met een coronatest.
 • Sinds de start van de exitmaatregelen werden 304 mensen getest. 258 testresultaten zijn intussen gekend. 2,7% testte positief, concreet komt dat neer op 7 positieve tests.
 • Deze testresultaten liggen in lijn met algemene cijfers in ons land.
 • De coronawachtpost kan het stijgend aantal bezoekers aan dankzij een grondige organisatorische voorbereiding.
 • De besmettingscoëfficiënt steeg van 0,6 naar 0,8. Als dit cijfer stijgt tot boven de 1 wint het virus opnieuw aan kracht. Dit benadrukt het belang van het goed opvolgen van de exitmaatregelen, het altijd respecteren van de 1,5 meter afstand en het toepassen van een correcte handhygiëne.

Woonzorgcentrum Witte Meren

 • Met duidelijke afspraken en richtlijnen ontvangt woonzorgcentrum Witte Meren vanaf maandag 18 mei beperkt bezoek.
 • Familieleden zijn blij met de uitbreiding van de bezoekmogelijkheden maar zijn ook erg voorzichtig. Daarom kiezen sommige families nog een tijdje voor het raambezoek.

Woonzorgcentrum Ten Hove

 • Ook woonzorgcentrum Ten Hove ontvangt vanaf maandag 18 mei opnieuw bezoek aan babbeltafels in de cafetaria, volgens duidelijke afspraken en richtlijnen.
 • Bewoners gaven zelf aan van wie ze bezoek wensen. Familieleden reageren enthousiast en hebben veel begrip voor de strikte afspraken.

Woonzorgcentrum Hemelrijck

 • Vanaf dinsdag 19 mei ontvangt woonzorgcentrum Hemelrijck opnieuw bezoek in babbelboxen die geïnstalleerd worden in de cafetaria. Ook hier gelden strikte afspraken en richtlijnen.
 • De familieleden reageren voorzichtig positief.
 • Het woonzorgcentrum is tevreden met de ondersteuning die ze van het gemeentebestuur mogen ontvangen.

 

Den Brand

 • Alle bewoners en personeelsleden van Den Brand testten negatief op de coronatesten.
 • Vanaf 18 mei is bezoek welkom na afspraak. Elke leefgroep bepaalt zelf wanneer de bezoekers welkom zijn.

De Witte Mol

 • Alle bewoners testten negatief op de preventieve coronatesten. Afgelopen dinsdag werden ze allemaal getest, behalve de persoon die in de corona-afdeling verblijft. Zij testte eerder positief en vertoont nog symptomen. Ze zal opnieuw getest worden voordat ze de corona-leefgroep verlaat. De andere zorggebruiker die een tijd geleden als positief beschouwd werd, testte nu negatief. Hij was al enige tijd uit quarantaine.
 • Ook de personeelsleden werden preventief getest. Niemand testte positief.