Naar inhoud
Gemeente Mol

Cultuurcentrum ’t Getouw behoudt naam, wél herbronning voor 2021/2022

't getouw
vrijdag 15 mei 2020

Cultuurcentrum ’t Getouw behoudt komend cultuurseizoen de huidige naam. Het gemeentebestuur vraagt aan het bestuursorgaan van het cultuurcentrum om samen een nieuwe denkoefening te maken voor het seizoen 2021/2022. De 25ste verjaardag in coronatijden wordt daarmee een participatief werkjaar om een gedragen herbronning en vernieuwing uit te werken voor de komende jaren.

In deze coronacrisis is het voor een cultuurcentrum bijzonder moeilijk om een nieuw cultuurseizoen voor te bereiden. Niemand weet in welke situatie we ons in het najaar bevinden. Zullen podiumvoorstellingen mogelijk zijn en onder welke omstandigheden? Hoeveel mensen mogen we samenbrengen op een beperkte oppervlakte? Om meer zekerheid te hebben over het komende cultuurseizoen, presenteert het cultuurcentrum het nieuwe seizoensprogramma pas in de loop augustus. Hiermee verlaten we dus de eerder gecommuniceerde datum van midden juni.

Nieuwe naam en huisstijl?
Het gemeentebestuur ontving de afgelopen dagen heel wat negatieve reacties op de naamsverandering die vorige week in een krant werd aangekondigd. Een naamsverandering ligt bijzonder gevoelig bij heel wat inwoners, zo begrijpen we vanuit het gemeentebestuur. Daarom vragen we aan het bestuursorgaan van het cultuurcentrum om komend jaar te bouwen aan een breed draagvlak voor herbronning en vernieuwing. Deze opdracht betekent meteen ook dat Cultuurcentrum ’t Getouw dit cultuurseizoen dus zeker niet van naam en logo verandert.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be