Naar inhoud
Gemeente Mol

IJskarren: “Strikte voorwaarden voor het afleggen van hun vaste rondes”

ijskar
maandag 11 mei 2020

Onder zeer strikte voorwaarden krijgen de ijsverkopers de toelating om vanaf maandag 11 mei opnieuw hun vaste verkooprondes te rijden. Dit betekent dat ze opnieuw ijsjes mogen verkopen aan huis. Om besmettingen te vermijden, leggen we de ijsverkopers verschillende voorwaarden op en vragen we ook aan onze inwoners om tijdens het wachten ‘buurtonderonsjes’ te vermijden.

De ijsverkopers krijgen van het gemeentebestuur een tijdelijke toelating met strikte voorwaarden. Wanneer deze voorwaarden correct worden nageleefd, wordt de toelating verlengd.

Welke voorwaarden worden opgelegd?

De voorwaarden zijn bijzonder strikt omdat een ijsverkoper met talrijke verschillende inwoners in contact komt. Bovendien gebeurt de verkoop vanuit een rijdende wagen, wat het behouden van 1,5 meter afstand bemoeilijkt. 

  • De ijsverkoper mag in geen geval ziek zijn of enige symptomen van een coronabesmetting vertonen.
  • In de ijskar moet bij voorkeur plexiglas aangebracht worden, zodat het risico op virusoverdracht maximaal wordt beperkt. Zolang dit niet mogelijk is, draagt de ijscoverkoper verplicht een mondmasker.
  • Daarnaast moet de verkoper al het mogelijke doen om de afstand met de klant zo groot mogelijk te houden.
  • Ontsmetting van de handen met alcogel moet in de ijscokar na elke verkoop gebeuren.

Geen buurtonderonsje

Daarnaast vragen we alle inwoners om van de rijdende ijsverkoop geen buurtonderonsje te maken. Daarom enkele tips:

  • Spreek onderling af wie welk ijsje wenst en laat één persoon buiten bestellen.
  • Wacht op de ijskar voor je eigen deur.
  • Hou zoveel mogelijk afstand.
  • Was of ontsmet na de aankoop binnen je handen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be