Naar inhoud
Gemeente Mol

Brief aan ouders: Veilig naar school in MooiMol, heb vertrouwen in elkaar

Brief ouders scholen

Bekijk ook

woensdag 6 mei 2020

Op donderdag 7 mei ontvangen alle ouders met schoolgaande kinderen in onze gemeente een brief van het gemeentebestuur over de gedeeltelijke heropening van de scholen. Met deze brief benadrukken we dat veiligheid voor de kinderen en de leerkrachten onze grootste bekommernis is. We merken dat ouders met heel wat vragen en bezorgdheden zitten. Met een open en transparante communicatie vragen we om vertrouwen en beantwoorden we zoveel mogelijk vragen.

De gedeeltelijke heropening van de scholen op maandag 18 mei stelt onze schooldirecties en leerkrachten voor een grote uitdaging. Ze verdienen al onze dank voor de enorme inspanningen die ze nu en afgelopen weken leveren om alles veilig te laten verlopen. Datzelfde geldt voor onze dienst buitenschoolse kinderopvang.

Voor welke klassen?

De nationale veiligheidsraad besliste dat de heropening niet geldt voor alle klassen en leerjaren én voor alle weekdagen. Voor de lagere school richt de hogere overheid zich op het eerste, tweede en zesde leerjaar. Voor de middelbare scholen beperkt de herstart zich tot het zesde middelbaar. Voor het buitengewoon onderwijs geldt een specifieke regeling.

Elke school maakt op dit moment een eigen uitgebreide risicoanalyse. Op basis hiervan bepaalt de school of en in welke mate ze het voorstel van de overheid kan realiseren. Tal van factoren spelen hierbij een rol, waaronder de grootte van de klaslokalen en het beschikbare aantal leerkrachten. De vertaling van de overheidsrichtlijnen naar de praktijk verschilt daarom onvermijdelijk van school tot school. Op dit moment zijn alle definitieve beslissingen nog niet genomen. Elke school informeert rechtstreeks de ouders van zodra er duidelijkheid is. Wanneer we als gemeentebestuur een volledig overzicht hebben voor al onze scholen, verschijnt deze informatie op www.gemeentemol.be. We publiceren op dat moment een afzonderlijk nieuwsbericht.

Een grote stap

Niet alleen voor de scholen zelf vormt deze heropening een grote stap. Ook jij als ouder zit ongetwijfeld met talrijke vragen en bekommernissen. Misschien heerst er ook bij de kinderen en jongeren zelf ongerustheid. Als gemeentebestuur hebben we hier het grootste begrip voor.

De tijd is aangebroken

Onze kinderen hebben de afgelopen weken thuis hard gewerkt en veel geduld getoond. De tijd om opnieuw hun klasgenootjes te ontmoeten en fysiek les te volgen in de klas, is aangebroken. Uiteraard, met de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Veiligheid voorop

Samen met de scholen leveren we netoverschrijdend alle mogelijke inspanningen om de heropening veilig te laten verlopen. Zo vertaalden de scholen het draaiboek van de Vlaamse overheid naar duidelijke richtlijnen en afspraken voor een veilige organisatie van een schooldag. De scholen passen de inrichting van de klassen aan en worden voorzien van de nodige beschermingsmiddelen. Ook jij als ouder kan helpen, bijvoorbeeld door de maatregelen te respecteren bij het brengen en afhalen van de kinderen.

Digitale brochure voor al je vragen

Momenteel werken we een brochure uit die een antwoord geeft op al je praktische vragen. We hopen de brochure rond 8 mei digitaal aan alle ouders te bezorgen. Daarnaast zorgt elke schooldirectie enkele dagen voor de heropstart voor gedetailleerde informatie over de werking van de eigen school.

Vertrouwen

Samen maken we van de heropening van de scholen een succes. De intensieve samenwerking tussen alle Molse scholen, de betrokkenheid van de leerkrachten én de uitstekende verstandhouding met de ouders staan hiervoor garant. Vertrouw je school, vertrouw je leerkracht en vertrouw elkaar! Enkel door er samen voor te gaan, zorgen we voor een veilig en MooiMol.

Meer info: dienst onderwijs, 014 33 15 10, onderwijs@gemeentemol.be

Downloads