Naar inhoud
Gemeente Mol

Publiek verslag medische coördinatievergadering – 5 mei

medisch verslag 5 mei
dinsdag 5 mei 2020

Dinsdagmiddag 5 mei vond de tweewekelijkse medische coördinatievergadering plaats. We geven de belangrijkste conclusies weer in onderstaand verslag.

Heilig Hartziekenhuis

 • De eerste grote strijd tegen corona in het ziekenhuis is voorlopig achter de rug. De afgelopen dagen mochten talrijke patiënten naar huis. Voor een aantal van hen wacht nog een lange revalidatie.

 

 • Op dit moment verblijven nog twaalf coronapatiënten in het ziekenhuis. Vorige week donderdag waren dit er nog 37. Niemand van deze patiënten ligt nog op intensive care.

 

 • De gedaalde coronadruk op het ziekenhuis komt net op tijd voor de heropstart van de normale werking.

 

 • Op korte termijn streeft het ziekenhuis naar 30% van de normale artsenconsultaties. Dit percentage wordt stapsgewijs opgevoerd. Om de patiënten maximaal te spreiden, zullen sommige artsen ook op zaterdag werken.

 

 • Om een stormloop te vermijden, vraagt het ziekenhuis uitdrukkelijk om niet zelf te bellen voor een afspraak. Patiënten met geannuleerde afspraken worden door het ziekenhuis zelf telefonisch gecontacteerd om een nieuwe afspraak in te plannen.

 

 • Ook de afdeling radiologie start – parallel met de medische consultaties – verder op.

 

 • Volgende week herbeginnen ook de kleinere operatieve ingrepen. Nadien volgen de overige operaties.
 • Om interne besmettingen in het ziekenhuis te vermijden, draagt iedereen een mondmasker. Dit geldt zowel voor artsen, verpleegkundigen, overige medewerkers, patiënten als begeleiders. Bezoek is nog niet toegelaten.
 • Bij het binnenkomen ondergaat elke patiënt en de eventuele begeleider een temperatuurtest, beantwoord je enkele vragen en wordt gecontroleerd of je een mondmasker draagt. Wie geen mondmasker heeft, wordt ter plaatse geholpen.

 

 • Ook de komende maanden reserveert het ziekenhuis een bepaalde capaciteit om ernstig zieke coronapatiënten meteen te kunnen opnemen en verzorgen. Het virus is fors teruggedrongen, maar absoluut nog niet definitief overwonnen.

Coronawachtpost

 • Het opdrijven van het dagelijkse aantal coronatesten, leidt – zoals verwacht – al meteen tot extra drukte in de coronawachtpost. Zo is het aantal afspraken in de wachtpost sinds begin deze week bijna verdrievoudigd. Dit betekent niet dat er meer patiënten zijn met ernstige ziektesymptomen, wél dat er meer getest wordt.

 

 • Anders dan de voorbije maanden waarbij uitsluitend in het ziekenhuis werd getest, worden nu ook in de wachtpost coronatesten afgenomen. Dit gebeurt deze week steeds in combinatie met een klinisch onderzoek, wat betekent dat de testen in deze fase uitsluitend nog gebeuren bij mensen met ernstige infectiesymptomen. Hiervoor is altijd een doorverwijzing door de huisarts nodig.
 • Volgende week is het ook de intentie om testen af te nemen bij inwoners met mildere ziektesymptomen. In dit geval onderga je in de coronawachtpost een test zonder klinisch onderzoek. Ook deze afspraken verlopen altijd via een telefonische contactname met je huisarts. Je kan nooit zelf een afspraak maken in de coronawachtpost.
 • Er is de komende dagen nog heel wat overleg nodig met tal van betrokkenen en organisaties om de testcapaciteit in onze regio stapsgewijs op te drijven. Dit is een bijzonder uitdagende logistieke organisatie: beschikken over voldoende testmateriaal en correcte beschermingsmiddelen voor de artsen, tijdige transporten organiseren naar de labo’s, snelle verwerking van de resultaten en terugkoppeling naar de patiënten,…. De periode tussen de testafname en de terugkoppeling van het resultaat moet zo kort mogelijk zijn.

 

 • Achter de schermen worden de huisartsen zo goed mogelijk geïnformeerd over de actuele richtlijnen. Ook de software waarmee de huisartsen werken om de testen te registreren en op te volgen, moet door de federale overheid nog verder worden geoptimaliseerd.

 

 • In combinatie met de contactopvolging die de Vlaamse overheid vanaf 11 mei opstart voor een positieve coronatest, is de nieuwe teststrategie essentieel om een nieuwe coronapiek in de nabije toekomst te vermijden.
 • Op dit moment is het virus sterk teruggedrongen, maar is het zeker nog niet definitief verslagen. Ook in onze gemeente is het virus nog aanwezig. Besmettingen moeten daarom zo snel mogelijk worden gedetecteerd. Vervolgens start meteen de anonieme contactopvolging. Deze voorkomt een snelle verspreiding van het virus en stopt tijdig een heropflakkering. We roepen onze inwoners dan ook op om correct mee te werken wanneer je in deze context ooit wordt gecontacteerd.
 • De nieuwe teststrategie en de contactopvolging zijn uitsluitend van nut als we met z’n allen in elke fase van de exitstrategie de sociale afstand van 1,5 meter en de hygiënemaatregelen strikt opvolgen.