Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 1 mei: Samen hebben we levens gered!

Medisch verslag 1 mei
vrijdag 1 mei 2020

Ook op 1 mei vond er via videoconference een medische coördinatievergadering plaats tussen het Heilig Hartziekenhuis, het gemeentebestuur, de huisartsen en de zorginstellingen. De vergadering stond vooral in het teken van de lokale uitwerking van de teststrategie, de heropstart van de ziekenhuis- en huisartsenwerking én de positieve situatie in onze woonzorgcentra en zorginstellingen. We geven in een uitgebreid verslag de belangrijkste conclusies. Zo werden in onze gemeente tot op heden slechts 1,59 bevestigde besmettingen op 1.000 inwoners geregistreerd. Alles wordt in voorbereiding gebracht voor de lokale opstart van de nieuwe federale teststrategie. Onze woonzorgcentra en zorginstellingen leggen uitstekende resultaten voor. Het strikt opvolgen van de coronarichtlijnen blijft essentieel.

Algemeen

Met 1,59 bevestigde besmettingen op 1000 inwoners, staat Mol op plaats 65 van de in totaal 70 Antwerpse steden en gemeenten. We behoren dus bij de beste leerlingen van de klas, zeker gezien onze schaalgrootte. Deze cijfers zijn het resultaat van een complex samenspel van talrijke factoren. De discipline van de inwoners om de coronamaatregelen te volgen, speelt in elk geval een bijzonder grote rol. De medische coördinatiecel dankt hiervoor uitdrukkelijk alle inwoners. Deze discipline betekende de afgelopen weken een wereld van verschil in het ziekenhuis, in de woonzorgcentra en onze zorginstellingen. Ongetwijfeld hebben we in MooiMol samen levens gered.

Heilig Hartziekenhuis

 • Het aantal opgenomen coronapatiënten blijft dalen. Momenteel zijn er nog 37 besmette patiënten opgenomen, waarvan 1 in intensive care.

 

 • Het ziekenhuis start geleidelijk de normale werking opnieuw op. Komende week staat de herstart van de raadplegingen en het oncologisch daghospitaal op het programma. Vanaf maandag 11 mei volgt de herstart van het chirurgisch daghospitaal. Ook radiologie en de labotesten hernemen de normale werking. Alle informatie hierover verschijnt op azmol.be. Het ziekenhuis contacteert iedereen, patiënten moeten zelf het ziekenhuis niet contacteren.

 

 • De herstart van het ziekenhuis verloopt onder strikte voorwaarden. Bezoek voor patiënten blijft niet toegelaten. Mensen komen – als het kan – alleen naar het ziekenhuis en zetten al voor het binnenkomen een mondmasker op. Wie geen mondmasker heeft, krijgt een exemplaar aan de ingang.
 • De aanmelding verloopt – zoals vroeger - via de kiosken. Deze worden regelmatig ontsmet. Om het wachten veilig te laten verlopen, worden in de inkomhal enkele aanpassingen doorgevoerd. Het verlaten van het ziekenhuis gebeurt via een andere uitgang. Gelieve strikt alle richtlijnen op te volgen.
 • Voor een geplande opname of ingreep moet er 48 uur vooraf een coronatest uitgevoerd worden. Afhankelijk van het resultaat wordt het verdere vervolg bepaald. Alle patiënten krijgen hierover vooraf de informatie.

Werking huisartsen en coronawachtpost in Den Uyt

 

 • De huisartsen zijn in volle voorbereiding voor het toepassen van de nieuwe teststrategie in onze regio. Dit verloopt in verschillende fases. De volledige praktische organisatie krijgt de komende dagen en weken stapsgewijs vorm. Deze praktische organisatie omvat het regelen van voldoende testcapaciteit in regionale laboratoria, het aankopen van beschermingsmateriaal voor de huisartsen, het uitwerken van procedures, de opstart van het Vlaams systeem voor contact tracing, het aanpassen van de coronawachtpost in Den Uyt,….

 

 • Vanaf 4 mei zullen de patiënten die met ernstige infectiesymptomen naar de coronawachtpost in Den Uyt (triagecentrum) worden doorverwezen voor een klinisch onderzoek, ook ter plaatse een coronatest ondergaan.
 • Een week later is het de ambitie om ook inwoners met milde infectiesymptomen te testen, dus ook zonder verder klinisch onderzoek. Hierdoor krijgt de coronawachtpost in Den Uyt een dubbele functie. Op dit moment zijn we nog niet klaar voor deze grotere toestroom. Iedereen levert alle mogelijke inspanningen om in deze uitdaging te slagen.
 • De aanmelding voor een klinisch onderzoek of een coronatest in de coronawachtpost blijft altijd verlopen via de huisartsen. Heb je lichte of ernstige coronasymptomen? Bel dus eerst je huisarts. Deze weet wat er moet gebeuren.

 

 • Ook de eigen huisartsenpraktijken worden verder opgestart voor inwoners met andere gezondheidsklachten dan coronasymptomen. Alle patiënten worden gevraagd om vooraf een mondmasker op te zetten. Kan je onmogelijk aan een mondmasker geraken? Vraag er dan eentje aan via gemeentemol.be/mondmaskernodig.

Woonzorgcentra

 • De afgelopen dagen werden en worden in al onze woonzorgcentra (Hemelrijck, Ten Hove en Witte Meren) alle bewoners en medewerkers getest. De resultaten hiervan lopen steeds enkele dagen later binnen.
 • Tot onze grote tevredenheid en opluchting stellen we vast dat de testen bij de medewerkers in vrijwel alle gevallen negatief zijn. Hier en daar is er één enkele positieve test, waarbij de betrokken persoon geen infectiesymptomen vertoonde. In dat geval worden meteen de nodige maatregelen genomen zoals voorgeschreven door de hogere overheid.
 • Deze uitstekende resultaten bewijzen dat onze drie woonzorgcentra de afgelopen maanden bijzonder knap werk hebben geleverd. Een dikke pluim voor de directies en de medewerkers. Overal dragen de medewerkers al meerdere weken mondmaskers en worden de bewoners verzorgd met het nodige beschermingsmateriaal. Op deze manier leidt een uitzonderlijke besmetting niet tot een verdere uitbraak van het virus. Dankzij de testen kunnen onze woonzorgcentra gericht hun werking opvolgen en bijsturen. Meten is weten!

Den Brand en De Witte Mol

 • In Den Brand is er nog geen bevestigde besmetting. Eén bewoner met koorts testte negatief. Binnen ongeveer een week zullen alle bewoners preventief getest worden, zo werd deze week aan Den Brand officieel bevestigd.
 • In de Witte Mol testte één zorggebruiker positief. Deze persoon verblijft momenteel in de afgezonderde corona-afdeling. Dit voorkomt verdere besmettingen in de instelling. De andere zorggebruiker die begin april positief testte, is volledig hersteld en mag intussen uit quarantaine. Midden mei zullen alle medewerkers en zorggebruikers een preventieve coronatest ondergaan. De Witte Mol zal hierover nog gericht informeren naar alle betrokkenen. De Witte Mol is tenslotte het ziekenhuis en het gemeentebestuur enorm dankbaar om het acute tekort aan handschoenen snel op te lossen.
 • Beide instellingen Den Brand en De Witte Mol bekijken momenteel op welke manier bezoek opnieuw mogelijk wordt. Dit zal nog niet mogelijk zijn vanaf 4 mei, zoals aangekondigd door de hogere overheid. Beide instellingen willen dit bijzonder goed voorbereiden, waardoor ze eerder mikken op midden mei. De instellingen vragen dus nog even geduld, maar benadrukken dat de veiligheid en gezondheid van de zorggebruikers, bewoners, medewerkers én familieleden primeren.