Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch overleg 28 april

Medisch overleg 28 april
dinsdag 28 april 2020

Dinsdag 28 april vond een volgend medisch overleg plaats tussen het Heilig Hartziekenhuis, de huisartsen en de coronawachtpost. We geven de belangrijkste conclusies van dit medisch overleg.

  • De coronadruk in het ziekenhuis daalt stapsgewijs verder. Op dit moment verblijven er nog 39 coronapatiënten, waarvan 1 op intensive en 3 op medium care. Eén patiënt krijgt kunstmatige beademing.

 

  • De werking van het ziekenhuis normaliseert stap voor stap, waarbij alles in voorbereiding wordt gebracht voor een heropstart van de reguliere werking. Er zijn op dit moment nog heel wat onduidelijkheden. Een aantal belangrijke vergaderingen de komende dagen moet nog heel wat uitklaren. Zo wacht het ziekenhuis ook nog op instructies van de hogere overheid.

 

  • Sinds 28 april functioneert de slagboom van de bezoekersparking opnieuw, zodat deze parkeerplaatsen normaal kunnen gebruikt worden door patiënten. Ook de trailer voor de spoedgevallendienst verdwijnt volgende week.

 

  • Iedereen die naar het ziekenhuis komt – patiënt met maximaal één begeleider – wordt gevraagd een mondmasker te dragen. Heb je zelf nog geen mondmasker? Dan krijg je er aan de ingang tijdelijk eentje ter beschikking dat je bij het buitengaan teruggeeft. Mits de nodige behandeling zijn deze mondmaskers herbruikbaar.
  • Ook de huisartsen bereiden zich voor op een geleidelijke herstart van hun normale werking. Er blijven nog heel wat uitdagingen omtrent de talrijke coronatesten die de huisartsen de komende weken zullen moeten afnemen bij elke patiënt met infectiesymptomen (hoesten, keelpijn,…). Mogelijk speelt de coronawachtpost (triagecentrum) in Den Uyt een rol in deze teststrategie. Dit is nog niet zeker. Ook het labo van het Heilig Hartziekenhuis bekijkt zijn capaciteit om te testen.
  • Om in deze missie te slagen, moeten zowel lokaal als landelijk nog talrijke zaken praktisch geregeld worden. Op grote schaal testen, maakt deel uit van de federale exitstrategie die afgelopen vrijdag door de Nationale Veiligheidsraad werd bekendgemaakt.
  • Samen met het testen, start de overheid met ‘contact tracing’. Dit betekent dat bij een positieve coronatest in kaart wordt gebracht welke andere personen mogelijk ook een besmettingsrisico vormen. Ook in dit verhaal spelen de huisartsen een belangrijke rol, maar hebben ze nog heel wat vragen die verdere uitklaring vereisen.

 

  • In elk geval vragen de huisartsen aan elke patiënt (vanaf 6 jaar) – ook zonder coronasymptomen – om altijd mét mondmasker naar de praktijk te komen. Dit is belangrijk voor de bescherming van de arts. Wie geen mondmasker voor een doktersbezoek heeft, kan – in afwachting van onze huis-aan-huisbedeling – een herbruikbaar mondmasker aanvragen via gemeentemol.be/mondmaskernodig.

 

  • Parallel met de huisartsen bereiden ook de kinesisten, tandartsen,… hun herstart voor. Ook deze werd door de Nationale Veiligheidsraad aangekondigd voor maandag 4 mei. Ook in deze situaties is het aangewezen om als patiënt een eigen mondmasker mee te nemen.

 

  • Naast de testen die worden afgenomen van de werknemers van onze drie woonzorgcentra (Witte Meren, Hemelrijck, Ten Hove) worden ook de bewoners de komende dagen op corona getest.