Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek naar vergunning aanleg fietspad langs Ezaart

openbaar onderzoek fietspad Ezaart
maandag 27 april 2020

Vanaf 1 tot en met 30 mei 2020 loopt een openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunning voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs Ezaart (N103), gedeelte tussen Slagmolenstraat en Weverstraat. Door de coronamaatregelen omtrent de sociale afstand kan het dossier vanaf 1 mei enkel digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingsloket.be.

Het volledige dossier kan je vanaf 1 mei inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be):

  1. Bekijk het overzicht openbare onderzoeken en dien een bezwaarschrift in: ga naar het publieke loket;
  2. Ga naar het loket;
  3. Vul in de zoekbalk het omgevingsnummer in: OMV_2020002625.

Bezwaarschrift indienen

Eventuele bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op de volgende manieren vóór het einde van het openbaar onderzoek (30 mei 2020):

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • schriftelijk:
    • o aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2,2400 Mol;
    • o e-mail met ontvangstbevestiging via ro@gemeentemol.be met vermelding van OMV_2019156891 (2019/550) in het onderwerp.

Vragen?

Met vragen over de vergunningsprocedure kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening op het nummer 014 33 08 30 of via e-mail aan ro@gemeentemol.be. Heb je vragen over de inhoud van het project? Contacteer dan de dienst openbare werken op het nummer 014 33 08 19 of stuur een e-mail aan openbarewerken@gemeentemol.be. Vermeld telkens ‘OMV_2020002625 aanleg fietspad Ezaart’.

Meer info:

> dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be   

> dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be