Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 21 april: situatie op intensive care verbetert aanzienlijk

medisch verslag 20 april
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 21 april 2020

Op dinsdag 21 april vond een volgend medisch coördinatieoverleg plaats in onze gemeente. Met alle betrokken organisaties werd afgesproken om deze overlegmomenten de komende weken te laten plaatsvinden op dinsdag en vrijdag. We publiceren traditiegetrouw de belangrijkste conclusies. Zo blijft het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis hoog, maar verbetert de situatie op intensive care aanzienlijk. Daarnaast zullen alle medewerkers van de drie Molse woonzorgcentra preventief getest worden op corona.

Heilig Hartziekenhuis

 • Het totale aantal opgenomen coronapatiënten blijft de afgelopen twee à drie weken op hetzelfde niveau van een 50-tal patiënten
 • Dagelijks mogen er een 1, 2 à 3 patiënten huiswaarts omdat ze voldoende hersteld zijn. Het ziekenhuis neemt evenwel dagelijks ongeveer dezelfde aantallen nieuwe coronapatiënten op. Daardoor situeren de cijfers zich telkens rond dezelfde aantallen.
 • Wel ziet het ziekenhuis een structurele verbetering van de situatie op de corona intensive care. Momenteel liggen hier vier patiënten voor intensieve opvolging, waarbij slechts één patiënt nog kunstmatige beademing nodig heeft. De overige patiënten mogen bij een verdere positieve evolutie binnenkort naar medium care of de gewone afdeling. De afgelopen dagen vielen er geen coronaoverlijdens meer te betreuren.
 • Het ziekenhuis verwacht de komende weken een structurele verlaging van het totale aantal opgenomen coronapatiënten, afhankelijk van het correct opvolgen van de geldende richtlijnen door onze inwoners.
 • De evolutie van de pandemie in de Kempense ziekenhuizen loopt in tijd één tot anderhalve week achter op andere regio’s. Dit stelden we ook vast bij de aanvang van de coronacrisis. Op dit moment is het ziekenhuis nog niet uit de gevarenzone, maar de voortekenen zijn wel gunstig.

Coronawachtpost

 • De coronawachtpost in Den Uyt is op weekdagen uitsluitend nog in de namiddag open. Dagelijks krijgen een 12-tal patiënten nog een afspraak voor verder klinisch onderzoek. Het aantal doorverwezen patiënten voor het ziekenhuis schommelt tussen de 1 à 3 per dag.

 

Woonzorgcentra en zorginstellingen

 • De drie woonzorgcentra in onze gemeente kregen elk de positieve boodschap van de Vlaamse overheid dat al hun medewerkers (zowel zorgpersoneel als zorgondersteunend personeel) de komende dagen zal worden getest op een eventuele coronabesmetting.
 • Deze testen zijn preventief. De resultaten helpen de wooncentra bij het buitenhouden van het virus en vormen dus een belangrijke bescherming voor de bewoners.
 • In geen enkel van de drie woonzorgcentra in onze gemeente is er al een positieve coronabesmetting (of een ernstig vermoeden hiervan) bij zowel de bewoners als de medewerkers. We hopen dat deze positieve situatie door de testen bevestigd wordt.
 • Wanneer er bij een personeelslid een positieve coronatest wordt afgenomen, dan worden hiervoor de strikte richtlijnen van de Vlaamse overheid gevolgd.
 • Alle medische actoren in onze gemeente zijn vragende partij om ook in onze zorginstellingen De Witte Mol en Den Brand systematisch coronatesten uit te voeren om de medewerkers en bewoners optimaal te beschermen. We verwachten binnenkort positief nieuws.