Naar inhoud
Gemeente Mol

Ouders ontvangen brief met tips over afstandsonderwijs na paasvakantie

books-447466_1280
vrijdag 17 april 2020

De scholen in onze gemeente stellen alles in gereedheid om het afstandsleren na de paasvakantie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ouders ontvangen een brief die hen vertelt hoe lang de kinderen dagelijks moeten werken, hoe ze hun kinderen het best begeleiden en wat de school doet. Het gemeentebestuur ondersteunt scholen in het bereiken van kwetsbare gezinnen. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Ouders met vragen, nemen best rechtstreeks contact op met de school.

Het gemeentebestuur ondersteunt scholen in het bereiken van kwetsbare gezinnen. Met een gerichte en persoonlijke aanpak naar kwetsbare gezinnen, willen de scholen iedereen aan boord krijgen. De gemeentelijke diensten verdelen laptops aan leerlingen, geven scholen gerichte tips voor het bereiken van kwetsbare gezinnen en brengen de doorverwijsmogelijkheden in kaart. Dit dankzij een nauwe samenwerking tussen de kinderopvang, dienst samenlevingsopbouw, Huis van het Kind en de sociale dienst.

Wat betekent afstandsonderwijs voor kinderen en hun ouders?
Er wordt veel verwacht van ouders tijdens deze coronaperiode. Het is niet evident om thuiswerk, opvoeding en schoolwerk te combineren. Daarom bezorgen scholen een brief en een filmpje aan de ouders met informatie over het afstandsonderwijs. De brief vermeldt wat ze mogen verwachten en geeft tips:

  • De kinderen zullen drie tot maximaal vier uur per dag voor school werken. Dit hangt af van hoe oud het kind is en hoe snel het leert.
  • Ouders hoeven zelf geen les te geven, maar blijven best wel in de buurt om de vragen van hun kinderen te beantwoorden. Van ouders wordt verwacht dat ze maximaal twee uur per week helpen met taken.
  • Werken met een vast dagschema geeft iedereen in het gezin rust en structuur.
  • Ouders die vragen hebben, met bezorgdheden zitten, of moeilijkheden ondervinden, nemen contact op met de klasleraar of klastitularis.

Op de website van Huis van het Kind vind je via de Ouder-oplader heel wat tips om thuiswerk en schoolwerk te combineren. http://www.huisvanhetkindregiomol.be/ouderoplader.

Duidelijke en eenvormige communicatie
Met een modelbrief voor ouders, een filmpje met informatie en vertaalfiches voor anderstalige ouders, ondersteunt het Departement Onderwijs & Vorming de scholen in hun communicatie naar ouders toe. De vertaalde documenten zijn terug te vinden op de website van onderwijs Vlaanderen.

Lessen opgeschort tot 3 mei
De Nationale Veiligheidsraad besliste op woensdag 15 april om de lessen op school nog zeker tot 3 mei op te schorten. Na de paasvakantie, vanaf 20 april, bieden de scholen wél nieuwe leerstof aan via afstandsonderwijs. De bedoeling is dat de leerkracht de leerstof herhaalt van zodra de scholen weer open gaan.

Meer info: afdeling onderwijs en kinderopvang, onderwijsregie@gemeentemol.be