Naar inhoud
Gemeente Mol

Ook na paasvakantie noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep

Noodopvang na paasvakantie
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 16 april 2020

Ook na de paasvakantie voorziet de dienst buitenschoolse kinderopvang, noodopvang. Van maandag tot en met vrijdag is er voor- en naschoolse opvang voorzien in de school. Tijdens het weekend, op feestdagen en tijdens de vakantieperiodes is er opvang in de kinderclubs. De noodopvang is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, kinderen met een moeilijke thuissituatie, kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken. Vooraf inschrijven is verplicht.

Tot de cruciale beroepen behoren onder andere:

 • Ziekenhuizen
 • Politie
 • Brandweer
 • Woonzorgcentra
 • Huisartsen
 • Thuisverpleging (zelfstandig en georganiseerd)
 • Vroedvrouwen
 • Kinderopvang

Hier vind je de volledige lijst van essentiële diensten en cruciale sectoren

 

Noodopvang: waar en wanneer?

 

> Noodopvang tijdens weekdagen: in de scholen

Kinderen die in onze gemeente naar een basisschool gaan, kunnen dagelijks gebruik maken van voor- en naschoolse opvang:

 • vanaf 7 uur tot aan de start van de schooluren
 • na de schooluren tot 18.30 uur

Tijdens de schooluren worden kinderen opgevangen door de leerkrachten van de school.

 

Let op! De kinderclubs zijn gesloten, deze opvang vindt plaats in de school.

> Noodopvang tijdens weekend, op feestdagen en schoolvakanties: in de kinderclubs

Er wordt noodopvang georganiseerd op zaterdag en zondag, op feestdagen en tijdens schoolvakanties tussen 7 en 18.30 uur in de kinderclubs.

 

Noodopvang: voor wie?

 

> Noodopvang van schoolkinderen met ouders die dit nodig hebben:

De noodopvang is er voor:

 • kinderen van ouders met een cruciaal beroep,
 • kinderen met een moeilijke thuissituatie,
 • kwetsbare kinderen,
 • kinderen van ouders die niet thuis kunnen werken en waarvan de kinderen anders terecht komen bij kwetsbare grootouders.

De noodopvang wordt voorzien zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is. Kinderen die ziek zijn of waarvan één van de ouders coronasymptomen heeft, worden niet opgevangen.

 

Inschrijven verplicht!

 • Deze inschrijving geldt enkel voor de opvang buiten de schooluren.
 • Inschrijven kan tot de dag voordien tot 16 uur.
 • Ouders melden zich aan via het e-formulier: www.gemeentemol.be/noodopvangschoolgaandekinderen
 • Er wordt een attest van de werkgever of een verklaring op eer gevraagd.
 • Ouders ontvangen – na aanmelding via het e-formulier – een aangepaste link om zich in te schrijven via I-school.

Ouderbijdrage voor opvang

We hanteren voor de buitenschoolse kinderopvang de gangbare tarieven. Voor- en naschoolse kinderopvang: 0,81 euro per begonnen half uur. Op woensdagnamiddagen, vakantiedagen en tijdens het weekend:

 • 11 euro voor opvang langer dan 6 uren
 • 6,5 euro voor opvang tussen 3 en 6 uren
 • 4,3 euro voor opvang minder dan 3 uren

De opvang tijdens de schooluren is gratis.

Meer info: dienst buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, bkomol@gemeentemol.be