Naar inhoud
Gemeente Mol

Geen versoepeling bezoekverbod in Molse woonzorgcentra en zorginstellingen

Geen versoepeling wzc en zorginstellingen
donderdag 16 april 2020

Het bestaande verbod op bezoek blijft voorlopig gehandhaafd in de drie woonzorgcentra (Ten Hove, Witte Meren en Hemelrijck) en de twee zorginstellingen (De Witte Mol en Den Brand) in onze gemeente. Het gemeentebestuur en alle betrokken directies namen  donderdagochtend 16 april unaniem deze beslissing tijdens een video-overleg. In deze fase van de coronacrisis vinden alle instellingen het te vroeg om de bestaande maatregelen te versoepelen. De instellingen blijven hun volledige inspanningen richten op de dagelijkse zorg van hun bewoners en zorggebruikers, het buitenhouden van het virus en het welzijn van hun medewerkers.

Op dit moment wordt geen enkel woonzorgcentrum of zorginstelling in onze gemeente getroffen door een uitbraak van het coronavirus. De instellingen willen deze situatie absoluut zo behouden en troffen hiervoor de afgelopen weken verregaande maatregelen. Een versoepeling van het bezoekverbod is daarom op dit moment allerminst aangewezen en valt in deze precaire situatie organisatorisch vrijwel niet te regelen. Zo blijven er nog talrijke praktische en medische vragen onbeantwoord.

Medewerkers bedanken
Alle woonzorgcentra en zorginstellingen bedanken uitdrukkelijk hun medewerkers voor de fenomenale inspanningen de afgelopen weken. Dankzij hun dagelijkse inzet op de werkvloer blijft de verzorging op een hoog niveau en heeft de strijd tegen corona in onze gemeente een grote kans op slagen. Ook bij hun medewerkers voelen de directies een enorm draagvlak om het bestaande bezoekverbod voorlopig te behouden. 

Mentaal zwaar
De woonzorgcentra en de zorginstellingen begrijpen dat het aanhoudende verbod op bezoek mentaal zwaar weegt op zowel de bewoners als de familieleden. De beslissing om het verbod te handhaven, werd dan ook genomen na een zorgvuldige afweging. De instellingen hopen op het nodige begrip én blijven op elk moment bereikbaar voor vragen van familieleden, zowel praktische vragen als verzoeken in noodsituaties.

Alternatieve contactvormen
De komende weken breiden de instellingen waar nodig hun inspanningen voor alternatieve contactvormen - waaronder de online mogelijkheden - verder uit. Het gemeentebestuur zal deze initiatieven actief ondersteunen waar mogelijk.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be