Naar inhoud
Gemeente Mol

Twijfels? Wij zetten de belangrijkste coronamaatregelen op een rij

woensdag 15 april 2020

Het gemeentebestuur herhaalt de belangrijkste voorzorgsmaatregelen van de federale overheid die de verdere verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Basisregel is dat elke Mollenaar verplicht is thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten het gezin te vermijden. De enige uitzonderingen zijn naar het werk gaan, essentiële verplaatsingen of lichaamsbeweging in de buitenlucht. Ook samenscholingen zijn niet toegestaan. Het laks omspringen met deze maatregelen, zet al onze inspanningen op het spel.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Een kort overzicht van de belangrijkste coronamaatregelen:

Wat zijn essentiële verplaatsingen?

 • werk of verplaatsing die past binnen je werk
 • dokter
 • voedingswinkel
 • postkantoor
 • bank
 • apotheek
 • tanken
 • hulp bieden aan minder zelfredzame personen (ouderen, mensen met een beperking, kwetsbare personen, minderjarigen)

Let op! De politie heeft hierin altijd het laatste woord.

Lichaamsbeweging in de buitenlucht?

 • Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of altijd met dezelfde vriend.
 • Het is belangrijk om de persoonlijke afstand van minstens 1,5 meter te bewaren.
 • Deze activiteiten (lopen, wandelen, fietsen) zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de activiteiten is terugkeren naar je huis verplicht.

Samenscholingen zijn niet toegestaan!

 • Met meer dan twee personen samenkomen, is verboden.
 • Alleen gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mogen met meer personen naar buiten gaan.
 • Samenkomen met familie die niet onder hetzelfde dak woont, is niet toegelaten. Behalve om hulp te bieden aan kwetsbare familieleden.

Stop de verspreiding van het coronavirus

We kunnen het niet genoeg benadrukken, de basishygiënemaatregelen blijven van toepassing.

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus. Dit zijn personen ouder dan 65, personen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren en personen die gevoelig zijn voor infecties

Ieders verantwoordelijkheid!

Iedereen is verantwoordelijk om deze maatregelen, waarvan we weten dat ze zwaar zijn, te respecteren. Maar iedereen weet dat deze maatregelen noodzakelijk zijn voor onze gezondheid.