Naar inhoud
Gemeente Mol

Op welke manier handhaven Molse supermarkten de coronarichtlijnen?

Werkwijze supermarkten
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 15 april 2020

Het gemeentebestuur brengt momenteel in kaart op welke manier de supermarkten in onze gemeente de coronarichtlijnen handhaven. De uitbaters ontvangen deze namiddag het dringende verzoek om voor morgenmiddag (12 uur) door te sturen hoe zij de federale coronarichtlijnen toepassen en handhaven in hun winkel. Deze informatie delen we vanaf morgenmiddag in alle transparantie met onze inwoners, zodat iedereen weet welke specifieke regels in elke supermarkt gelden. De informatie wordt ook door de politie gebruikt voor gerichte controles, waarbij wordt nagegaan of de supermarkten zich houden aan de eigen maatregelen. Het goede verloop in supermarkten is van essentieel belang om de verspreiding van het coronavirus in onze gemeente te vertragen. We kunnen ons op dat vlak geen laksheid veroorloven. We vragen dan ook aan alle inwoners om de richtlijnen van de supermarkten strikt en zonder discussie op te volgen.

In de eerste plaats bedanken we alle supermarktuitbaters en winkelmedewerkers uitdrukkelijk voor het harde werk de afgelopen weken. De goede werking van de supermarkten is en blijft noodzakelijk om de voedselbevoorrading van onze inwoners te verzekeren. Elke supermarkt heeft de afgelopen weken uitstekend werk geleverd in uiterst moeilijke omstandigheden.

Federale richtlijnen voor supermarkten

De federale overheid vaardigde in maart een aantal strikte richtlijnen uit om het besmettingsgevaar in de supermarkten te beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de supermarkten om deze richtlijnen duidelijk te communiceren en – door het nemen van de nodige maatregelen - actief te handhaven. Deze richtlijnen zijn zowel in het belang van de gezondheid van onze inwoners als van de supermarktmedewerkers.

We zetten de belangrijkste richtlijnen op een rij:

  • ü De regels van minimale sociale afstand (1,5 meter) moeten zowel in de supermarkt als op de parking (bijvoorbeeld in de wachtrijen) zo goed mogelijk opgevolgd worden.
  • ü Voor elke supermarkt geldt op ieder moment een beperking op het aantal bezoekers tot maximaal 1 persoon per 10m². Dit wordt best uitgehangen aan de inkom.
  • ü Daarnaast mag elk winkelbezoek maximum een half uur duren.
  • ü Mensen moeten alleen komen winkelen. Enkele uitzonderingen zijn mensen die fysieke of verstandelijke bijstand nodig hebben of kleine kinderen.

E-formulier invullen voor donderdag 16 april

Als gemeentebestuur hebben wij – in nauwe samenwerking met de politie - de opdracht om het naleven van de federale richtlijnen in onze gemeente op te volgen en te laten controleren. Daarom vragen wij aan elke supermarkt in onze gemeente om voor donderdag 16 april (12 uur) de genomen maatregelen door te sturen via een specifiek e-formulier.

Op basis van de doorgestuurde informatie weten wij op welke manier elke supermarkt de richtlijnen in de praktijk toepast. Deze informatie zullen wij in alle transparantie delen met onze inwoners en de politie. Onze inwoners hebben recht op deze informatie en weten zo beter aan welke regels ze zich in elke supermarkt moeten houden. De politie kan bij controles de komende dagen en weken gerichter nagaan of de vooropgestelde handhaving ook effectief gebeurt.

Geen vrijblijvende vraag

Het verzoek tot het invullen van dit e-formulier voor de deadline is voor de supermarkten geen vrijblijvende vraag. Als gemeentebestuur zijn we vastberaden om binnen onze wettelijke bevoegdheden het naleven van de coronarichtlijnen en de volksgezondheid te garanderen. We zijn ervan overtuigd dat dit in een uitstekende samenwerking met de supermarkten zal verlopen.

Ondersteuning

Wanneer we als gemeentebestuur de supermarkten logistiek kunnen ondersteunen door het leveren van nadarhekken of passend affichemateriaal, dan doen we dit graag. Supermarkten kunnen met elke vraag terecht bij onze dienst lokale economie (014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be). Deze dienst staat ook ter beschikking voor het geven van tips en advies om de richtlijnen te handhaven.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be