Naar inhoud
Gemeente Mol

Open brief van burgemeester Wim Caeyers: “Samen uit, samen thuis".

Canva burgemeester1
dinsdag 14 april 2020

Wat moeten we denken van afgelopen paasweekend? Veruit het overgrote deel van onze inwoners bracht de nodige discipline aan de dag en vierde Pasen binnen het huisgezin. Dank daarvoor!

Het zonovergoten weer stond garant voor een heerlijke dag in de tuin of een prachtige wandeling of fietstocht in je eigen buurt. Paaseieren werden ‘s ochtends massaal geraapt, waarbij oma en opa het gebeuren veilig volgden via smartphone of tablet.

Toch zagen we op sociale media ook steeds meer frustraties opduiken. Inwoners ergerden zich aan buurtbewoners of toevallige passanten die het in hun ogen minder nauw namen met de regels. Tijdens de eerste weken van de coronacrisis overheerste de solidariteit, afgelopen weekend kreeg eerder ergernis wat meer de bovenhand. Ook in MooiMol, heel begrijpelijk maar wel jammer.

Waarom beboet de politie niet elke overtreding? Zelfs met vijftig patrouilleploegen zou dit niet lukken in een uitgestrekte politiezone met vele honderden kilometers woonstraten, talloze plekjes in de natuur en meer dan 30.000 woningen. Onze politiediensten leveren op dit moment maximale inspanningen voor handhaving op het terrein, maar het is niet de politie die de ultieme verantwoordelijkheid draagt. Dat zijn we zelf.

Inmiddels zijn we één maand ver in de coronacrisis. We weten niet wat de toekomst brengt én hoe lang de strikte maatregelen nog aanhouden. We kennen het exitscenario dat de experts in Brussel op dit moment uittekenen, nog niet. Hopelijk brengt woensdagavond raad, wanneer de Nationale Veiligheidsraad opnieuw vergadert.

Wat weten we wel? Er schijnt stilaan licht aan het einde van de tunnel. In onze regio kennen we een lage besmettingsgraad, mede dankzij de discipline van onze inwoners de afgelopen weken. Maar… Als we nu niet samen volhouden, dan verdwijnt onze uitstekende uitgangspositie en duurt het nog veel langer.

Als we nu massaal verslappen, dan riskeren we opnieuw een piek. Een vloedgolf die mogelijk het Heilig Hartziekenhuis overspoelt en verhindert dat iedere zieke inwoner de verzorging krijgt die hij of zij nodig heeft.

Hoe pakken we dit best aan? Kijk vooreerst naar jezelf. Volg strikt de richtlijnen. Dit is de beste bescherming voor jezelf en je gezin. We begrijpen dat veel mensen het mentaal moeilijk hebben, maar laat het gedrag van anderen geen excuus zijn om zelf de teugels te vieren.

Als je familie of buren aanspreekt over hun gedrag, doe je dit vriendelijk en met respect. Schelden overtuigt niemand en leidt alleen maar tot conflicten. Leg kalm het belang van de maatregelen uit. Dit geldt ook voor sociale media.

Heeft dialoog weinig zin of kans op slagen? Bij grove, flagrante en herhaalde overtredingen kan je onze politiediensten informeren.

Laat onze gezamenlijke inspanningen maar ook de strijd van alle thuisverpleegkundigen en zorgmedewerkers niet voor niets zijn. Zij vechten nu dag en nacht bij mensen thuis, in het Heilig Hartziekenhuis, De Witte Mol, Den Brand, Ten Hove, Hemelrijck en Witte Meren voor het welzijn en het leven van onze dierbaren.

Doe het voor jezelf, maar vooral ook voor hen. Samen uit, samen thuis!*

Je burgemeester

Wim Caeyers    

* Als je samen ergens aan begint moet je het ook gezamenlijk afmaken en tegelijk eindigen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be