Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur richt financiële coördinatiecel op voor coronacrisis

oprichting financiële coördinatiecel
vrijdag 10 april 2020

Het gemeentebestuur richtte de afgelopen week een interne coördinatiecel op die de financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeentefinanciën analyseert en opvolgt. Verder ontvangt en centraliseert de coördinatiecel alle inkomende vragen van verenigingen, bedrijven, leveranciers,… voor steun- of compenserende maatregelen. De financiële coördinatiecel vergadert regelmatig en rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. In volle crisis is het bijzonder moeilijk om in te schatten wat de exacte gevolgen zijn. Deze gevolgen manifesteren zich bovendien niet alleen vandaag, maar zullen in de toekomst vermoedelijk nog lange tijd doorwerken. Parallel met de werking van de gemeentelijke crisiscel richtte het gemeentebestuur een financiële coördinatiecel op. Deze bestaat uit onze ambtelijke financiële specialisten en verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen.

Financiële impact in kaart brengen

Als eerste opdracht brengt de financiële coördinatiecel de gevolgen voor de gemeentelijke financiën zoveel mogelijk en gedetailleerd in kaart. Zo heeft de coronacrisis onvermijdelijk een effect op zowel onze uitgaven als inkomsten. Deze effecten voelen we meteen, bijvoorbeeld extra uitgaven om de crisis aan te pakken of minder inkomsten door het tijdelijk aanpassen van de dienstverlening.

Ook op langere termijn verwachten we een inkomstendaling, bijvoorbeeld via een impact op de aanvullende personenbelasting bij een lagere of geen economische groei. Extra uitgaven volgen mogelijk uit bijkomende steun en hulp die we inwoners met financiële problemen moeten verlenen via onze sociale dienst.

Tenslotte heeft de coronacrisis een groot effect op de organisatie van activiteiten en evenementen, de timing van onze investeringsprojecten, lopende contracten met leveranciers,…. Ook dit heeft allemaal financiële consequenties.

Eerste beslissingen

De afgelopen weken ontvingen we vanuit verschillende invalshoeken al eerste vragen naar compenserende financiële maatregelen. Al deze verzoeken worden verzameld en besproken in de financiële coördinatiecel. De komende weken richt de cel zich prioritair op de dringende vragen en verzoeken. Zo besliste het college van burgemeester en schepenen op donderdag 9 april al over:

  • De terugbetaling van de al betaalde standgelden aan marktkramers en foorreizigers. Zij hoeven niet te betalen voor markten en kermissen die door de coronacrisis niet kunnen doorgaan.
  • We geven socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen uitstel voor de terugbetaling van renteloze leningen voor hun infrastructuur tot 31 december 2020. De werking van heel wat verenigingen is tijdelijk gestopt, waardoor deze verenigingen minder ontvangsten hebben.
  • De uitbaters van de eetkramen in Postel betalen geen concessievergoeding voor de periode dat ze gedwongen gesloten blijven.
  • Om onze lokale handelaars in deze acute crisisfase snel te ondersteunen, maakten we een budget vrij van 40.000 euro. Dit bedrag gebruiken we voor de lancering van een tijdelijke online aankoopbon. Inwoners kunnen met 20% korting deze online bons aankopen én meteen de inkomsten toewijzen aan een handelaar naar keuze. Op die manier genereren we voor onze handelaars een extra directe inkomstenbron voor in totaal 200.000 euro. Daarnaast verhoogt deze maatregel de koopkracht van onze inwoners. De bon blijft korte tijd geldig vanaf de aankoop tot en met 31 augustus 2020. De komende week organiseren we al het nodige om de verkoop en het inruilen van deze nieuwe online bon te regelen. Daarna volgt de lancering en een uitgebreide promocampagne.

Toekomst

Ook voor de toekomst verwachten we nog heel wat vragen voor financiële steun- en compenserende maatregelen. Als gemeentebestuur zullen we met onze beschikbare financiële middelen - die nu extra onder druk staan - onmogelijk aan alle verzuchtingen kunnen voldoen. We willen op dit moment dan ook geen onhaalbare verwachtingen creëren.

Wel nemen de financiële coördinatiecel en het college van burgemeester en schepenen het engagement op om alle vragen en verzoeken zorgvuldig te analyseren en af te wegen. Daarbij zullen we vanuit onze vertrouwde communicatietraditie open en transparant communiceren over de genomen beslissingen.

Meer info: financiële dienst, 014 33 09 20, financien@gemeentemol.be