Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch coördinatieoverleg 6 april: “Als dit de piek is, kunnen we het aan!”

MEDISCH VERSLAG 6 april
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 6 april 2020

Maandagnamiddag 6 april vond een nieuw medisch coördinatieoverleg plaats tussen het gemeentebestuur, het ziekenhuis, de coronawachtpost en de eerstelijnszone.

De belangrijke conclusies:

 • Heilig Hartziekenhuis
 • Afgelopen weekend verwachtte het ziekenhuis een verhoogde druk van spoedaanmeldingen voor corona. Hiervoor werden proactief meer artsen ingezet op de spoedgevallendienst.
 • Het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis op dit moment wordt verzorgd, steeg de afgelopen dagen tot een 45-tal (tegenover 35-tal afgelopen vrijdag).
 • Ongeveer 25% van de opgenomen patiënten krijgt intensieve verzorging op medium of intensive care.
 • We zitten op dit moment aan een bezetting van 85% van de intensive care voor corona.
 • De toestand van een aantal zwaar getroffen coronapatiënten op intensive care verbetert stapsgewijs dankzij de intensieve behandeling. Hopelijk kunnen deze patiënten de komende uren en dagen naar de gewone corona-afdeling.
 • Dankzij de goede samenwerking met andere ziekenhuizen binnen en buiten de provincie, zal iedereen de verzorging krijgen die hij of zij nodig heeft.
 • Een aantal patiënten werd overgebracht naar universitaire ziekenhuizen, omdat deze mensen nood hebben aan specifieke verzorging.
 • Op dit moment zijn in totaal al een 15-tal patiënten voldoende genezen verklaard zodat ze naar huis konden. Deze mensen krijgen mondeling en op papier duidelijke instructies over hoe de verdere verzorging verloopt en hoe eventuele besmettingen van anderen te voorkomen.
 • Binnenkort kan het ziekenhuis ook ‘sneltesten’ uitvoeren. Met deze test weet het ziekenhuis binnen het uur of een patiënt bij opname effectief positief test op een coronabesmetting.
 • Het ziekenhuis stelt vast dat in onze regio de verspreiding van de ziekte trager is verlopen dan op andere plaatsen, wat hen de kans gaf om zich extra voor te bereiden. Naast toeval heeft dit volgens het ziekenhuis ook te maken met de hoge discipline voor het volgen van de coronarichtlijnen.
 • Coronawachtpost
 • Afgelopen weekend waren ook de inwoners van Mol en Balen na afspraak welkom in de coronawachtpost (triagepost) in Geel. In totaal kwamen er in Geel op zaterdag 4 april 22 patiënten langs voor een klinisch onderzoek. Vier mensen werden doorverwezen naar het ziekenhuis voor verdere opvolging. Op zondag 5 april vonden er opnieuw 22 afspraken plaats, niemand werd doorverwezen.
 • In de tweede helft van deze week wordt beslist of de coronawachtpost van Mol ook tijdens het paasweekend wordt samengevoegd met Geel. Verdere info hierover volgt.