Naar inhoud
Gemeente Mol

Verslag medisch overleg 3 april

Medisch verslag 3 april
vrijdag 3 april 2020

Vrijdagmiddag 3 april vond een nieuw medisch coördinatieoverleg plaats tussen het ziekenhuis, de huisartsen, de coronawachtpost en het gemeentebestuur. We geven de belangrijkste conclusies van dit overleg weer.

Bekommernis bij artsen en ziekenhuis

 • De grootste bekommernis bij artsen en ziekenhuis op dit moment vormt het medisch uitstelgedrag van onze inwoners.
 • Er contacteren abnormaal weinig mensen hun huisarts voor kwalen en pijnen die vermoedelijk niets met corona te maken hebben. Ook het bezoek aan de spoeddienst ligt veel lager dan normaal.
 • Mogelijk leidt dit uitstelgedrag bij een aantal inwoners binnen enkele weken tot grotere medische problemen waarbij het huidige pijntje of de kwaal is uitgegroeid tot iets veel erger.
 • Je hoeft geen enkele angst te hebben om je huisarts te bellen. Bij dringende medische problemen blijf je ook welkom op de spoeddienst. Er geldt in de volledige gezondheidszorg een strikte scheiding tussen coronapatiënten en patiënten die geen verband hebben met corona.
 • Het ziekenhuis heeft bijvoorbeeld de afgelopen dagen uitzonderijk veel bevallingen achter de rug gehad. Dit is prima verlopen, dankzij de perfecte scheiding in het ziekenhuis tussen coronazones en niet-coronazones.

Evolutie in het ziekenhuis

 • De druk in het ziekenhuis stijgt, maar alles is nog prima onder controle.
 • Op dit moment – de cijfers veranderen elk uur – zijn 35 patiënten opgenomen voor corona. Van dit aantal verblijft iets minder dan een derde op intensive care.
 • Na dinsdag 31 maart is er deze week in het ziekenhuis geen overlijden meer te betreuren dat verband houdt met corona.
 • Ook de afgelopen dagen was een aantal mensen voldoende genezen (11 in totaal) om opnieuw naar huis te gaan. Sommigen van hen waren de afgelopen weken bijzonder zwaar ziek. Het ziekenhuis is bijzonder blij dat bij deze mensen de intensieve behandeling tot zeer positieve resultaten heeft geleid.
 • Er werden de afgelopen dagen goede afspraken gemaakt binnen de ziekenhuissector - zowel binnen het ZNK Netwerk, de provincie als over de provinciegrenzen heen - om patiënten te verhuizen wanneer hier nood aan is. Ook dit vormt voor alle inwoners een opluchting: bij nood kunnen onze patiënten elders de nodige verzorging krijgen.
 • Het ziekenhuis is zeer ontroerd door alle steun die het de afgelopen weken mocht ontvangen. Om hun dankbaarheid uit te drukken, hangt aan de voorgevel een spandoek met de tekst ‘Dank u Mol en omgeving’.
 • Het ziekenhuis anticipeert op potentiële personeelsproblemen de komende weken en is gestart met eigen reserve en mensen die momenteel verlof hebben.
  Mogelijk wordt in een latere fase beroep gedaan op de vrijwilligers en worden zij in de loop van de komende weken ingeschakeld in de werking van het ziekenhuis. Deze mensen krijgen een telefoontje met bijkomende vragen. Ook hier is het ziekenhuis uiterst dankbaar voor de massale reacties op de vrijwilligersoproep.

 

Evolutie in de coronawachtpost

 • De cijfers van de afgelopen dagen zijn vrij stabiel. Er werden een 26 patiënten ontvangen voor een klinisch onderzoek. Er waren zeer weinig doorverwijzingen richting ziekenhuis.
 • Tussen de huisartsen en het ziekenhuis vindt elke woensdag een overleg plaats om de samenwerking tussen de coronawachtpost en het ziekenhuis vlot te laten verlopen. Daarbij worden ook de parameters besproken om al dan niet door te verwijzen naar het ziekenhuis. Daarbij worden ook de laatste ervaringen en trends in symptomen besproken. Of iemand al dan niet naar het ziekenhuis moet is een moeilijke beslissing die samenhangt met talrijke factoren: ernst van de symptomen, voorgeschiedenis van de patiënten, actuele medicatie, risicofactoren, thuissituatie,…
 • Belangrijk: als de huisarts beslist dat je niet naar de coronawachtpost moet of wanneer je vanuit de coronawachtpost niet wordt doorverwijzen naar het ziekenhuis, bel je altijd opnieuw naar je huisarts wanneer de situatie verergert of in het geval van bijkomende symptomen. Bij medische noodsituaties bel je 112.
 • Heb je een dokter nodig? Twijfel niet en bel naar 014 22 22 00. Tijdens het weekend schakelt je huisarts ook zijn eigen telefoon door. De artsen in de huisartsenwachtpost beslissen na je telefoontje of je eventueel moet doorverwezen worden naar de coronawachtpost. Dit is uitsluitend het geval wanneer je infectiesymptomen aan de luchtwegen vertoont of andere symptomen die mogelijks verband houden met corona. In het andere geval word je mogelijk uitgenodigd in de gewone wachtpost, langs de Molseweg in Geel (grens met Ezaart).
 • In onze regio zijn er vier coronawachtposten (triageposten) actief die nauw samenwerken: Mol, Geel, Westerlo en Herentals. De laatste weken merken de huisartsen tijdens de weekends een forse daling van het aantal patiënten in elke wachtpost. Daarom werd besloten om tijdens de weekends nog slechts twee van de vier coronawachtposten te bemannen. Onze inwoners gaan naar de coronawachtpost in Geel.

 

Voorbereiding van schakelzorgcentrum in Geel

 • De stad Geel vormt deze week een gebouw van de Astorsite in een sneltempo om tot een tijdelijk schakelzorgcentrum voor de regio. Vanaf 6 april is het schakelzorgcentrum klaar om patiënten op te vangen die uit het ziekenhuis van Mol of Geel komen, maar thuis onvoldoende ondersteuning hebben voor hun verdere herstel. De eventuele activering van het schakelzorgcentrum is een beslissing van de Vlaamse overheid. Dit gebeurt wanneer de opnamecapaciteiten van de ziekenhuizen van Geel en Mol in het gedrang ko Ze staan dus ten dienste van de patiënten (covid én non-covid) van patiënten die uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen.
 • Inwoners die dit weekend een afspraak krijgen in de coronawachtpost, moeten zich aanmelden in de triagepost van Geel. Deze bevindt zich in tijdelijke gebouwen op de parking van het ziekenhuis van Geel. Verder blijft de werking van de coronawachtpost exact hetzelfde.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be