Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch verslag 1 april: richtlijnen blijven volgen!

Verslag medisch overleg 1 april
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 1 april 2020
 • Pijn of kwaal? Contacteer je huisarts.
 • Stabilisering aantal coronaopnames in ziekenhuis
 • Richtlijnen gedisciplineerd volhouden

Woensdagmiddag 1 april stond een nieuw medisch coördinatieoverleg op het programma. We geven in dit publiek verslag de belangrijkste conclusies weer.

 

 • Algemene conclusies
 • Mensen met symptomen van een luchtweginfectie of andere ziektesymptomen moeten hun huisarts blijven contacteren. Voor medische noodgevallen – ook niet verbonden met corona – blijft de spoedgevallendienst operationeel. Dankzij de opstart van de coronawachtpost en de splitsing van de spoedgevallendienst, is angst voor kruisbesmetting niet nodig. Het negeren van een klein pijntje of kwaaltje nu, kan later ernstige risico’s opleveren voor je gezondheid. Ook voor niet-coronasymptomen hebben artsen tijd om elke patiënt correct en juist op te volgen.
 • Samen boeken we op dit moment goede resultaten in deze coronacrisis. We mogen ons niet blindstaren op de officiële cijfers van geregistreerde besmettingen in onze gemeente. Het effectief testen op corona gebeurt – met uitzondering van enkele testen in de woonzorgcentra - uitsluitend in het ziekenhuis. De allerbelangrijkste cijfers blijven de ziekenhuisopnames én of deze onder de beschikbare opnamecapaciteit blijven. We behouden op dit moment voldoende reservecapaciteit.
 • De cijfers en het vertrouwen in een goede afloop mogen absoluut niet leiden tot euforie of een meer lakse houding tegenover de richtlijnen. We moeten deze strikte aanpak de komende weken gedisciplineerd volhouden.

 

 • Coronawachtpost in Den Uyt (triagepost)

Maandag 30 maart telde de coronawachtpost 45 patiënten. Twee patiënten werden door de aanwezige artsen doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Op dinsdag 31 maart waren er 29 onderzoeken in de coronawachtpost, met uiteindelijk 6 verwijzingen naar het ziekenhuis.

 • De mensen die terug naar huis mogen, ontvangen op papier duidelijke instructies en praktische richtlijnen voor de komende 7 dagen. Zo is thuisisolatie noodzakelijk. Wanneer de symptomen verergeren, volgt op eenvoudig verzoek aan de huisarts meteen een nieuw onderzoek in de coronawachtpost.
 • De mensen die na het onderzoek naar het ziekenhuis worden verwezen, melden zich bij de spoedgevallendienst aan met een rood polsbandje. Op de spoedgevallendienst volgt een aantal klinische onderzoeken en testen, waaronder mogelijk een longfoto en een prik in de pols voor het meten van de bloedgaswaarde. Deze bloedgaswaarde geeft de verhouding van zuurstof en CO² in het bloed weer. Samen met de longfoto vormt dit een belangrijke parameter voor de beslissing of een meerdaagse opname in het ziekenhuis nodig is. Mogelijk mogen patiënten dus na hun bezoek aan de spoedgevallendienst naar huis om thuis de richtlijnen verder op te volgen. De resultaten van de coronatest zijn binnen de 24 uur bekend. Deze zijn vooral belangrijk om te analyseren welke beschermingsmaatregelen in het ziekenhuis van belang zijn bij een opname van deze patiënt.

 

 • Heilig Hartziekenhuis

Maandag 30 maart hebben we gemeld dat de corona-afdelingen van het ziekenhuis opgeteld (zowel de gewone afdeling, mid care als intensive care) een dertigtal patiënten telden. Dit is nog steeds het geval: deze cijfers blijven dus stabiel. Op alle afdelingen is nog voldoende capaciteit beschikbaar. Deze situatie kan uur na uur veranderen.

 • Inmiddels zijn al 8 opgenomen patiënten voldoende genezen om het ziekenhuis te verlaten. Zij krijgen de nodige instructies mee om thuis verder te herstellen.
 • Sinds de start van de coronacrisis zijn 6 Molse inwoners met een bevestigde corona-infectie in het ziekenhuis overleden. Telkens ging het om inwoners ouder dan 70 jaar. We bieden de nabestaanden onze deelneming aan.

 

Op dit moment hebben al 182 inwoners zich aangemeld om als vrijwilliger te helpen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is ontroerd door deze massale bereidwilligheid, zowel van mensen met een medische als een niet-medische achtergrond. De gegevens van alle gemelde vrijwilligers zijn opgenomen in een databank. Zij kunnen door het ziekenhuis de komende dagen of weken gericht worden gecontacteerd bij nood aan extra helpende handen. Op dit moment kan het ziekenhuis de situatie nog met de eigen medewerkers aan, waardoor de vrijwilligerswerking nog niet werd geactiveerd. Desondanks is het ziekenhuis dankbaar voor elke aanmelding. 

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be