Naar inhoud
Gemeente Mol

Nog geen duidelijkheid voor organisatoren (grotere) zomerevenementen

woensdag 1 april 2020

Het gemeentebestuur heeft op dit moment nog geen duidelijkheid of de geplande (grotere) zomerevenementen de komende maanden in onze gemeente kunnen plaatsvinden. Daarbij weten we ook niet wanneer deze beslissing – te nemen door de federale overheid – zal vallen. We raden alle organisatoren aan om nu al strategisch na te denken over hun evenement. We adviseren in elk geval om grote niet-recupereerbare kosten te vermijden. Dezelfde werkwijze hanteren we voor onze grote eigen evenementen, zoals Mon Mol Martre en Mol Feest!. Organisatoren van evenementen waarvoor een voorafgaand veiligheidsoverleg vereist is, mogen niet op eigen initiatief een nieuwe datum vastleggen en communiceren.

Het gemeentebestuur begrijpt dat organisatoren stilaan in een lastig parket belanden. De onduidelijkheid of evenementen in de zomermaanden mogen plaatsvinden leidt op dit moment al tot organisatorische moeilijkheden. Het gemeentebestuur heeft beslist om op dit moment de eigen evenementen nog niet te annuleren. Wel zijn we uiterst behoedzaam voor het aangaan van financiële engagementen met niet-recupereerbare kosten. Bij een eventuele annulering zijn we anders het geld kwijt. Het gemeentebestuur adviseert organisatoren om dezelfde aanpak te hanteren. Organisatoren die hun evenement door de onzekerheid en de financiële risico’s zelf willen annuleren, begrijpen we ten volle.

Veiligheidsoverleg nodig? Niet zelf beslissen

Grotere evenementen (tentfuiven, muziekfestivals,…) waarvoor standaard een voorafgaand veiligheidsoverleg moet plaatsvinden, kunnen niet eenzijdig en op eigen initiatief beslissen over een nieuwe datum. Het gemeentebestuur geeft geen garantie dat de (door de organisatie gecommuniceerde) datum haalbaar is, onder andere voor onze hulpdiensten. Tijdens de coronacrisis is het onmogelijk om deze engagementen aan te gaan.

Overleg met organisatoren

Dergelijke eenzijdige beslissingen zijn ook niet fair naar andere organisatoren. Pas wanneer we zicht hebben op de gevolgen voor de volledige evenementenkalender tijdens de zomermaanden, willen we officieel nieuwe data voor grotere evenementen toestaan. Daarbij zullen we in nauw overleg treden met de verschillende organisatoren en zoeken naar een eerlijke en evenwichtige spreiding. Deze spreiding moet zowel voor de organisatoren, het gemeentebestuur, omwonenden als de hulpdiensten  haalbaar zijn. We volgen dit de komende weken en maanden verder op. 

Kleinere activiteiten en evenementen

Activiteiten en evenementen waarvoor geen veiligheidsoverleg nodig is, kunnen wel zelf over een eventuele latere datum beslissen. Mogelijk leidt dit tot het ongelukkig samenvallen van meerdere activiteiten en evenementen. Deze situatie is gezien de crisis jammer genoeg onvermijdelijk.

Meer info: cel evenementen, 014 33 07 38, evenementen@gemeentemol.be