Naar inhoud
Gemeente Mol

Ziekenhuis voorbereid om bij huidige vooruitzichten alle nodige zorg te bieden

medisch overleg 30 maart
dinsdag 31 maart 2020

Maandagmiddag 30 maart vond een nieuw medisch coördinatieoverleg plaats tussen het gemeentebestuur, het ziekenhuis, de eerstelijnszorgzone en de coronawachtpost. We geven graag de belangrijkste conclusies mee:

 • Wanneer de trend in de actuele cijfers aanhoudt, dan moet de capaciteit van ons ziekenhuis volstaan én zal elke coronapatiënt in onze regio snel en gepast de verzorging en behandeling krijgen die hij of zij nodig heeft. Dit is het allerbelangrijkste. De strikte maatregelen werken dankzij de discipline van onze inwoners, maar moeten nu consequent worden volgehouden.


 • We stellen op de coronawachtpost (triagepost) van de huisartsen en op de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis vast dat het maandag 30 maart merkelijk drukker was dan tijdens de andere weekdagen. Dit gegeven zagen we evenwel ook vorige week maandag, waarbij het toen vermoedelijk een compensatie was van de lagere weekendcijfers. In de coronawachtpost kwamen zaterdag 12 en zondag 28 patiënten langs. Telkens werden een drietal mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verdere opvolging.


 • De actuele cijfers van het Heilig Hart Ziekenhuis wisselen uur per uur.
  • De eerste ernstig zieke coronapatiënten zijn intussen ontslagen uit het ziekenhuis en zijn (terug) in goede gezondheid naar huis gegaan.
  • Het ziekenhuis verzorgt momenteel een 30-tal ernstig zieke coronapatiënten waarvan enkelen op de afdeling intensieve zorgen.
  • Zoals elders in België (en in onze regio) verwacht het ziekenhuis de komende dagen een stijging van deze aantallen.


 • We tonen met z’n allen niet alleen onze solidariteit binnen Mol. Ons ziekenhuis is ook solidair met andere ziekenhuizen. Zo hebben we de afgelopen dagen een eerste patiënt overgenomen uit Limburg. Deze regio is bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus. Het spreiden van deze patiënten betekent voor de zwaarst getroffen ziekenhuizen een noodzakelijke verlichting.


 • De normale werking van het ziekenhuis met betrekking tot de consultaties, operaties en opnames is twee weken stilgelegd voor de niet-dringende en niet-noodzakelijke zaken. De werking van het ziekenhuis is nu hoofdzakelijk gericht op de behandeling en verzorging van coronapatiënten. De opsplitsing tussen corona en niet-coronazones is zeer strikt in het ziekenhuis, zodat dringende hulpverlening voor alle andere dringende aandoeningen in alle veiligheid volledig gevrijwaard blijft. De scheiding heeft uiteraard een enorme impact op de dagelijkse werking van het ziekenhuis.


 • Zodra het weer mogelijk wordt om ook niet-dringende hulpverlening te hervatten, contacteert het ziekenhuis persoonlijk alle ‘wachtende’ patiënten. Het ziekenhuis ontwikkelt op dit moment een heropstartplan. Dit plan houdt rekening met de relatieve dringendheid van alle onderzoeken, consultaties en operatieve ingrepen die nu moeten wachten.


 • Het ziekenhuis meldt dat de bevoorrading van beschermingsmateriaal (maskers, schorten,…) door de federale overheid stilaan op punt staat. De hogere overheid bouwde de afgelopen dagen een strategische stock op voor alle ziekenhuizen. Ook het Heilig Hartziekenhuis kan – indien nodig – rekenen op snelle leveringen. Op dit moment zijn er mede dankzij de enorme inzet van talrijke vrijwilligers géén acute tekorten van allerlei beschermingsmiddelen voor de zorgmedewerkers of de patiënten. Dit is bijzonder geruststellend. Het werk van de vrijwilligers blijft uiteraard broodnodig, gezien het hoge verbruik van beschermingsmateriaal. Het ziekenhuis is hier enorm dankbaar voor.


 • De personeelsuitval door ziekte is in het ziekenhuis momenteel niet groter dan anders. Alle medewerkers die nodig (kunnen) zijn, zijn momenteel beschikbaar. Ze zetten zich allemaal solidair in voor elke patiënt die zorg nodig heeft. De directie monitort constant deze cijfers, zodat de planning en permanenties niet in gevaar komen.


 • Om de woonzorgcentra beter te beschermen tijdens de coronacrisis wordt het binnenkort mogelijk om binnen de centra beperkt te testen op besmettingen. Tot op heden was dit uitgesloten. De drie betrokken centra in onze gemeente bekijken de komende dagen in samenspraak met hun coördinerend raadgevend arts (CRA) hoe het beperkte aantal testen optimaal kan worden ingezet voor een maximale bescherming van de bewoners en de medewerkers. Zij zullen er daarbij zorg voor dragen dat de testen enkel volgens de (strikt gevolgde) richtlijnen van de overheid gebeuren. Enkel getrainde zorgverleners mogen deze testen afnemen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be