Naar inhoud
Gemeente Mol

Mol blijft onder de verwachte curve, we houden de moed erin!

CANVA medisch overleg 27 maart
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 27 maart 2020

Vrijdagmiddag 27 maart vond via teleconference een nieuw medisch coördinatieoverleg plaats in onze gemeente. Vertegenwoordigers van het ziekenhuis, het gemeentebestuur, de woonzorgcentra, de eerstelijnszone en de coronawachtpost namen deel. We zetten de belangrijkste conclusies en agendapunten graag op een rijtje.

De belangrijkste conclusie vanuit het ziekenhuis: Mol blijft onder de vooraf verwachte curve. Dat is absoluut niet overal het geval. Dit betekent dat we met z’n allen bijzonder goed bezig zijn én dat – bij behoud van deze trend - het ziekenhuis over voldoende capaciteit beschikt om deze coronacrisis goed te doorstaan.

De moraal in het ziekenhuis is bijzonder goed. De ziekte-uitval onder de medewerkers ligt bijzonder laag. Iedereen is gedreven om vanuit zijn of haar functie de strijd aan te gaan, zeker ook de medewerkers in de corona-afdelingen. Het verlies van de eerste coronapatiënten afgelopen week liet bij alle medewerkers een diepe indruk na. Al snel hervonden ze samen de kracht en moed om door te gaan!

  •   De praktische werking van de coronawachtpost in sporthal Den Uyt werd de afgelopen dagen verder op punt gesteld. Deze triagepost functioneert nu prima én reguleert de toestroom van zieke (mogelijk met corona besmette) patiënten richting de spoedgevallendienst van het ziekenhuis. Woensdag 25 maart werden 32 mensen onderzocht op de wachtpost, waarvan er 3 werden doorverwezen naar het ziekenhuis. Donderdag ontving de wachtpost 35 mensen voor verder onderzoek.
  •   We blijven herhalen dat je met coronasymptomen nooit rechtstreeks naar de dienst spoedgevallen mag. Je belt eerst je huisarts. Wanneer nodig krijg je een afspraak in de coronawachtpost. Daar wordt beslist over eventuele verdere opvolging door het ziekenhuis. Voor andere medische noodgevallen kan je uiteraard wel meteen terecht op de dienst spoedgevallen. Ook de ambulancedienst functioneert normaal.
  •   Inmiddels werd de extra tijdelijke ingang voor de spoedgevallendienst in gebruik genomen. Dit is het triagepunt van de spoedgevallendienst waar de vermoedelijk met corona besmette patiënten meteen worden gescheiden van de niet-corona aanmeldingen. Zo heeft de spoedgevallendienst ook een volledige scheiding tussen corona en niet-corona. De inrichting van het triagepunt gebeurde met steun en hulp van de Belgische luchtmacht, waarvoor grote dank!
  •   In het ziekenhuis verblijven er op dit moment 28 patiënten op de gewone corona-afdeling. Daarvan hebben er 17 een bevestigde besmetting. Bij 11 anderen zijn er vermoedens maar lopen de testen nog.
  •   Op de corona intensive care verblijven op dit moment 4 patiënten. Zij zijn gekoppeld aan een beademingstoestel en worden intensief opgevolgd.
  •   De afgelopen twee dagen kwamen 2 bijkomende met corona besmette patiënten te overlijden. Ook in deze gevallen betrof het al verzwakte ouderen (75-plussers). We betuigen ons medeleven aan de nabestaanden.
  •   Het samenwerkingsverband met de ziekenhuizen van Turnhout, Herentals en Geel binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen loont. De vier ziekenhuizen werken nauw samen inzake beschermingsmiddelen en medische apparatuur. Zo werden binnen het netwerk recent enkele nieuwe beademingstoestellen geleverd, terwijl de oude nog tijdelijk in gebruik bleven. Ook deze oudere toestellen kunnen in deze crisis binnen het netwerk perfect dienst doen en mensenlevens redden.
  •   Het ziekenhuis is zeer verheugd dat de oproep naar psychologen en andere professionals voor mentale bijstand zeer veel reacties heeft opgeleverd. Al meer dan veertig mensen hebben zich aangemeld. Binnen het ziekenhuis wordt zowel een reactief als een proactief systeem uitgewerkt voor mentale ondersteuning. Het reactieve systeem helpt mensen die het mentaal moeilijk hebben, proactief is het de bedoeling om de mentale weerstand bij het personeel preventief te verhogen.
  •   Binnen de medische sector werken alle organisaties in Mol nauw samen. Zo is het nodige voorbereid om in woonzorgcentrum Witte Meren acht plaatsen te voorzien voor 65-plussers na een verblijf in het ziekenhuis. Deze mensen zijn onvoldoende sterk om terug naar huis te gaan, maar hebben niet de intensieve verzorging van het ziekenhuis nodig. Door hen tijdig op te vangen in de Witte Meren, creëren we meer capaciteit voor het ziekenhuis. Het betreft hier bewezen niet-besmette coronapatiënten.
  •   Voor oudere inwoners zonder sociaal netwerk blijft de sociale noodlijn van het gemeentebestuur beschikbaar. Zij kunnen bellen naar 014 33 16 00. Op basis van de noodvraag, proberen we op maat een oplossing te bieden. Het nummer is bemand van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur. Op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur. 

Ook de komende weken zal het medische coördinatieoverleg verschillende keren plaatsvinden. We engageren ons tot een publiek verslag na elk overleg.