Naar inhoud
Gemeente Mol

Noodmaatregelen omgevingsvergunning coronavirus

construction-503314_1920
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 27 maart 2020

Uit voorzorg voor de verdere verspreiding van het coronavirus neemt de Vlaamse regering bijkomende maatregelen voor de omgevingsvergunningen. Er zijn speciale richtlijnen over de procedures en openbare onderzoeken.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Naar aanleiding van de coronacrisis nam de Vlaamse Regering noodmaatregelen over de omgevingsvergunning. Op 20 maart 2020 ging het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning in voege. Bijkomend nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 ook maatregelen over de omgevingsvergunningsprocedures.

Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden op de website van Omgeving Vlaanderen: https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

En in het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

Volgens art. 3 van het besluit zijn de genomen maatregelen van toepassing op

  • 1° alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, die op datum van de inwerkingtreding van dit besluit in behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg;
  • 2° op de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 24 april 2020.

Aanvragers van vergunningsaanvragen waarvoor het nooddecreet van toepassing is én waarvoor een openbaar onderzoek loopt of nog georganiseerd moet worden, brengen we hiervan persoonlijk op de hoogte.

De informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken op onze website passen we zo snel mogelijk aan.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be