Naar inhoud
Gemeente Mol

Extra steun voor gezinnen die het financieel moeilijk krijgen door corona

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 26 maart 2020

De Vlaamse regering vaardigt heel wat maatregelen uit voor gezinnen die het tijdelijk financieel moeilijker hebben door de coronacrisis. Zo krijg je onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor je gas-, water- en elektriciteitsfactuur, hoef je leningen tijdelijk niet terug te betalen en kan je de erf- en registratiebelasting later indienen.

  • De procedure voor een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid wordt makkelijker. Bovendien krijg je tot 30 juni 2020 een verhoogd percentage van 70 procent van je gemiddeld loon, in plaats van 65 procent. Meer info vind je hier.
  • De Vlaamse overheid voorziet een tegemoetkoming voor 1 maand of 202,68 euro voor de water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor werknemers die tijdelijk werkloos werden. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. Kan je niet tijdig betalen? Neem dan contact op met je leverancier om een regeling te bespreken. Meer info vind je hier.
  • Zolang de strikte maatregelen van kracht zijn, wordt je water-, gas- of elektriciteitsaansluiting niet afgesloten. Meer info vind je hier.
  • Tot 30 september kan je kosteloos betalingsuitstel krijgen voor je leningen. Nieuwe kredieten zijn mogelijk. Let wel op: dit moet per dossier opnieuw bekeken worden. Neem bij vragen of problemen dus zo snel mogelijk contact op met je bank of je kredietmaatschappij om dit te bespreken. Meer info vind je hier.
  • De termijn om je erf- en registratiebelasting in te dienen, wordt verlengd. De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen. Meer info vind je hier.

Meer info: sociale dienst, 014 33 16 00, socialedienst@gemeentemol.be