Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Bietenstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 26 maart 2020

De gemeente Mol maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van de gemeente Mol om voor de aanleg van een bufferbekken in functie van riolering en fietspad langs de Sint-Apollonialaan, de percelen gelegen langs de Bietenstraat in Mol, 5de afdeling, sectie C, nrs. 817 en 818, te onteigenen conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 30 maart 2020 tot en met 28 april 2020 ter inzage in het Administratief Centrum ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol. Maak een afspraak via 014 33 08 22 of openbarewerken@gemeentemol.be.

Het dossier kan tijdens de periode van openbaar onderzoek ook geraadpleegd worden op de website.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren moeten toekomen via beveiligde zending of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het Gemeentebestuur Mol, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol.

Meer info: openbare werken, 014 33 08 22, openbarewerken@gemeentemol.be