Naar inhoud
Gemeente Mol

Noodopvang tijdens het weekend voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep

Noodopvang kinderen weekend canva
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 26 maart 2020

Tijdens het weekend voorzien een aantal opvanginitiatieven in de regio noodopvang voor baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Zowel voor baby’s en peuters, als voor kleuters en lagere schoolkinderen werd een regeling uitgewerkt. Vooraf inschrijven is verplicht. De noodopvang is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. 

Tot de cruciale beroepen behoren onder andere:

 • Ziekenhuizen
 • Politie
 • Brandweer
 • Woonzorgcentra
 • Huisartsen
 • Thuisverpleging (zelfstandig en georganiseerd)
 • Vroedvrouwen
 • Kinderopvang

Je kan de volledige lijst cruciale beroepen raadplegen in het Belgische Staatsblad via deze link: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf

> Opvang baby’s en peuters

Voor de opvang van baby’s en peuters dien je rechtstreeks een aanvraag in. Dit kan tot de vrijdag vooraf (12 uur) bij volgende opvanginitiatieven:

 • Mol: vzw kinderdagverblijf Molleke, Rivierstraat 11, 014 31 17 67, staf@molleke.net
 • Balen: Villa Piepin, Bruine Kolk 14, 0484 27 74 55, info@villapiepin.be

De opvanginitiatieven voor baby’s en peuters blijven ook open op weekdagen voor kinderen die het nodig hebben. Vragen? Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang.

> Opvang kleuters en lagere schoolkinderen

Er wordt noodopvang georganiseerd op zaterdag en zondag tussen 7 en 18 uur. Afspraken:

 • Inschrijven voor de weekendopvang is verplicht.
 • Inschrijven kan tot de avond vooraf tot 22 uur.
 • Ouders melden zich aan via het e-formulier: www.gemeentemol.be/noodopvangschoolgaandekinderen.
 • Er wordt een attest van de werkgever gevraagd.
 • Ouders ontvangen – na aanmelding via het e-formulier – een aangepaste link om zich in te schrijven via I-school.

Meer info:

> Lokaal Loket Kinderopvang (baby’s en peuters), huisvanhetkind@gemeentemol.be, www.huisvanhetkindregiomol.be/loket-kinderopvang-regio-mol

> Dienst buitenschoolse kinderopvang (schoolgaande kinderen), bkomol@gemeentemol.be, 014 33 15 72