Naar inhoud
Gemeente Mol

Samen zijn we goed bezig in Mol, nu vooral volhouden!

Verslag medisch overleg 23 maart
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 24 maart 2020

Maandag 23 maart vond om 13 uur een volgende medisch coördinatieoverleg plaats tussen het gemeentebestuur, de coronawachtpost, het Heilig Hartziekenhuis en de Molse afdeling van het Rode Kruis . We geven opnieuw de belangrijkste agendapunten van dit voor onze gemeente cruciaal medisch overleg.

De conclusie van de vergadering was éénsluidend. Samen zijn we goed bezig in Mol! Alles is op dit moment onder controle en we verwachten dat dit de komende dagen zo zal blijven. We moeten nu vooral volhouden! De situatie verandert van uur tot uur. Dat geldt ook en vooral voor onze inwoners en het respecteren van alle federale richtlijnen.

Volgende punten werden daarnaast nog besproken:

> Afgelopen dagen heeft de coronawachtpost in sporthal Den Uyt uitstekend gefunctioneerd. Tijdens de weekenddagen was het iets rustiger, waarbij dagelijks een vijftiental personen door een arts klinisch werden onderzocht. Twee patiënten werden tijdens het weekend met ernstige symptomen aan de luchtwegen doorverwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Terwijl het vorige week eerder jonge mensen waren die zich aanmelden, ontvingen we afgelopen weekend een mix aan leeftijden. In totaal heeft de coronawachtpost sinds de start vorige week woensdag al ongeveer 120 patiënten ontvangen en onderzocht. 

> Om de capaciteit van het ziekenhuis maximaal te vrijwaren, worden uitsluitend mensen doorverwezen die doorgedreven of intensieve medische verzorging nodig hebben. Het is de komende dagen en weken zeer belangrijk om de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis correct en goed te benutten voor de patiënten die het echt nodig hebben.

> Sinds de opening coronawachtpost zijn in totaal een tiental personen doorverwezen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis worden deze opgevangen op de spoeddienst. Hiervoor werd de spoeddienst ontdubbeld in twee zones: een zone voor coronapatiënten, strikt afgescheiden van de ‘normale spoeddienst’. Op die manier vermijdt het ziekenhuis verdere besmetting van andere patiënten. Niet iedereen die naar het ziekenhuis wordt doorverwezen, blijft effectief voor een meerdaags verblijf. Sommige patiënten kunnen naar huis, mits medicatie en het opvolgen van rust- en quarantainemaatregelen.

> Op dit moment zijn er in het ziekenhuis acht coronapatiënten opgenomen voor verdere behandeling op de ‘gewone’ corona-afdeling. Deze corona-afdeling is geen intensive care, maar wel een afgeschermde afdeling in het ziekenhuis. Ook in een gewone opname is de afscheiding nodig om besmetting van de overige patiënten te voorkomen. 

> Op intensive care verblijven op dit moment drie coronapatiënten voor een doorgedreven behandeling, al dan niet met beademing. Ook op intensive care geldt een splitsing tussen een corona-zone en een niet-besmette zone. Voor het inrichten van de niet-besmette intensive care zone werd gebruik gemaakt van de recoveryafdeling van het operatiekwartier. 

> Tijdens het overleg werden er nog verdere afspraken gemaakt over de verdeling van het beschermingsmateriaal tussen de verschillende medische instanties binnen onze gemeente. De komende dagen verwachten we nog bijkomende leveringen. In dit verhaal speelt ook het Rode Kruis een belangrijke rol. Daarom zetelt een vrijwilliger van het Rode Kruis Mol als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid in de gemeentelijke crisiscel. Als vertegenwoordiger van de medische discipline houdt hij een overzicht over de medische- en psychische noden binnen onze gemeente. Hij vormt de schakel tussen het gemeentebestuur en FOD Volksgezondheid.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be