Naar inhoud
Gemeente Mol

Wij blijven zorgen voor MooiMol, ook in coronacrisis

Wij blijven zorgen voor MooiMol_infografiek
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 23 maart 2020

Ook tijdens de coronacrisis blijven we ons engagement richting onze inwoners opnemen. Dit betekent dat we onze dienstverlening maximaal willen blijven waarmaken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting, ook in crisistijden. Zowel binnen onze administratieve diensten, in onze zorgdiensten maar ook in het straatbeeld zie je onze medewerkers blijvend aan het werk. We zijn onze medewerkers enorm dankbaar dat ze dit blijven doen in moeilijke tijden en hopen dat onze inwoners deze inspanningen waarderen.

Ondanks alles: ‘Wij blijven zorgen voor MooiMol!’. Uiteraard passen we maximaal alle vereiste maatregelen toe om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden. Zo respecteren we altijd zo goed mogelijk de persoonlijke afstand van 1,5 meter.

Een zichtbaar MooiMol
Inwoners die de medewerkers van onze uitvoeringsdienst - inclusief onze poetsdiensten - tijdens deze coronatijden op straat of in onze gebouwen aan het werk zien, kijken soms verbaasd. Maar ook dit werk behoort tot onze basisdienstverlening en wordt dus – rekening houdend met een aantal bijkomende maatregelen en met aangepaste prioriteiten – uitgevoerd:

  • zwerfvuil en sluikstort opruimen
  • vuilbakjes leegmaken
  • noodzakelijke herstellingen uitvoeren aan onze wegen en pleinen
  • groene plekjes en speelpleinen onderhouden
  • onze gebouwen schoonmaken

Sluikstort of andere zaken melden, blijft mogelijk via www.gemeentemol.be/meldingen.

Maximale administratieve dienstverlening
Onze administratieve diensten werken sinds 16 maart enkel nog na afspraak voor noodzakelijke en dringende dienstverlening. Concreet wil dat zeggen dat alle loketten gesloten blijven en onze gebouwen enkel toegankelijk zijn voor wie een afspraak heeft. We blijven onze dienstverlening wel garanderen. We helpen alle inwoners telefonisch of via mail verder met al hun vragen. Onze medewerkers luisteren en beslissen voor elke vraag afzonderlijk of een afspraak noodzakelijk is.

Zorgen waar nodig
Op tal van manieren bieden we zorg aan onze inwoners. Ook dit blijven we doen. Hun dagelijkse inzet is onmisbaar.

  • Onze medewerkers – zowel onderwijzend personeel, kinderverzorg(st)ers als begeleid(st)ers kinderopvang - zorgen met veel overgave voor kinderopvang en -begeleiding, onder andere voor de ouders die in de hulpverlenings- en gezondheidssector werken.
  • De verpleeg- en zorgkundigen en alle andere personeelsleden van het woonzorgcentrum in Ten Hove staan meer dan ooit paraat om de bewoners van ons woonzorgcentrum in de watten te leggen.
  • De medewerkers van onze externe poetsdienst leveren uitstekend thuiswerk bij hulpbehoevende senioren en andere kwetsbare groepen.

Ondersteunen bij externe partners
Tot slot worden onze personeelsleden ook tijdelijk ingezet in externe essentiële dienstverlening zoals de coronawachtpost, ondersteuning voor het ziekenhuis, woonzorgcentra,... Al deze zaken zijn bijkomend nodig in de strijd tegen corona. Als openbaar bestuur willen we meer dan ooit onze engagementen naar onze inwoners en onze plicht om de burger te dienen, waarmaken.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be