Naar inhoud
Gemeente Mol

Waardering van onze inwoners geeft ziekenhuismedewerkers kracht en moed

Afbeelding verslag overleg ziekenhuis
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 20 maart 2020

Deze namiddag vond opnieuw via Skype een medisch coördinatieoverleg plaats tussen onder andere het gemeentebestuur, het Heilig Hartziekenhuis en vertegenwoordiging van de eerstelijnszone. We delen graag met alle inwoners de belangrijkste informatie:

  • Het Heilig Hartziekenhuis is zeer tevreden over de opstart en werking van de coronawachtpost in sporthal Den Uyt. Dit verlicht de druk op het ziekenhuis, wat de bedoeling was.
  • De samenwerking tussen het ziekenhuis en de coronawachtpost verloopt uitstekend. Het ziekenhuis benadrukt dat de eigen spoedgevallendienst uitsluitend dient voor zaken met een zeer hoge medische urgentie. Wanneer dit niet het geval is, word je meteen doorverwezen naar de huisarts. Wie problemen aan de luchtwegen vaststelt, belt dus naar de huisarts. Deze maakt al dan niet een afspraak voor jou in de coronawachtpost in Den Uyt.
  • Het aantal mensen dat op de coronawachtpost de afgelopen dagen door een dokter werd onderzocht, blijft vrij stabiel. Slechts een klein percentage van deze mensen moest naar het ziekenhuis voor verder onderzoek en een opname. Op dit moment zijn in het ziekenhuis zes patiënten opgenomen met een corona-infectie.
  • Het Heilig Hartziekenhuis heeft de afgelopen dagen de voorbereiding op de coronapiek intensief verder gezet. Er is nog voldoende beschermingsmateriaal aanwezig voor de eigen medewerkers. Daarnaast werden ook binnen het ziekenhuis reservepools samengesteld van artsen en verpleegkundigen die – wanneer nodig – kunnen bijspringen op de dienst spoedgevallen of intensive care. Al deze mensen kregen de afgelopen dagen bijkomende training voor deze specifieke taken
  • De capaciteit van intensive care werd met meer dan 50% opgedreven door onder andere het ombouwen van een deel van het operatiekwartier. 75% van de bedden op intensive care biedt de optie voor kunstmatige beademing. Het ziekenhuis stelt – zo blijkt uit de analyses – hiermee voldoende gewapend te zijn om de strijd tegen corona voor onze regio te kunnen aangaan.
  • Voor andere medische noodgevallen dan corona blijft het ziekenhuis functioneren zoals normaal, zo wordt uitdrukkelijk bevestigd.
  • Het ziekenhuis blijft benadrukken dat onze eigen inwoners een enorme impact hebben op hoe zwaar zij het de komende dagen zullen krijgen. Blijf thuis én volg zeer strikt de richtlijnen. Zo blijft de boodschap.
  • Het ziekenhuis wil alle inwoners uitdrukkelijk bedanken die hun steentje bijdragen: door strikt thuis te blijven, door mondmaskers te maken, door beschermingspakken aan te leveren,… De talrijke blijken van sympathie en dank geven het persoon kracht en moed om door te zetten.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be