Naar inhoud
Gemeente Mol

Hoe pakt het gemeentebestuur deze coronacrisis aan?

Aanpak gemeentebestuur
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 20 maart 2020

De coronacrisis heeft uiteraard ook een enorme impact op de werking van het gemeentebestuur en onze organisatie. Naast de opstart van een gemeentelijke crisiscel – inclusief de werking van een crisiscommunicatieteam en een veiligheidsteam – zijn we verplicht om onze basisdienstverlening ook tijdens deze crisis maximaal te blijven waarmaken. Al onze medewerkers doen hun uiterste best om deze dubbele uitdaging tot een goed einde te brengen. Op het terrein als het moet, via telewerk waar het kan. Onze burger staat centraal en ook in deze moeilijke omstandigheden maken we samen MooiMol.

 • Meteen bij de start van de crisis hebben we een gemeentelijke crisiscel opgericht onder leiding van burgemeester Wim Caeyers.
 • De crisiscel coördineert de lokale aanpak van de crisis, houdt het overzicht en volgt de communicatie op.
 • Deze crisiscel vergadert meermaals per dag, meestal ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.
 • Tijdens elke vergadering wordt een lange lijst met punten kort besproken. Elk punt eindigt met een duidelijke actie en een verantwoordelijke voor uitvoering. Na de crisiscel worden alle opdrachten doorgegeven naar de achterliggende diensten en zo snel mogelijk uitgevoerd.
 • Agendapunten voor de crisiscel zijn afkomstig van de federale overheid of de gouverneur, vragen van verenigingen of organisaties, vragen vanuit Facebook, uit de eigen organisatie,…
 • De crisiscel bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers vanuit onder andere de communicatiedienst, dienst veiligheid en het departement mens & leven.
 • Daarnaast wordt de crisiscel op vergaderingen voor specifieke agendapunten versterkt met vertegenwoordiging vanuit de politie, de medische sector, het Rode Kruis, eerstelijnszone zorg,…

 • Aanvullend op de vergaderingen van de crisiscel organiseren we regelmatig coördinatievergaderingen om de volledige medische werking te bespreken. Deze medische coördinatievergadering gebeurt met vertegenwoordiging van het Heilig Hartziekenhuis, de eerstelijnszone zorg, de huisartsenkring,…
 • Het gemeentebestuur als organisatie is een essentiële dienstverlener, wat betekent dat wij in deze crisis onder alle omstandigheden moeten blijven werken. Wij proberen daarom onze dienstverlening maximaal waar te maken, weliswaar onder aangepaste voorwaarden. Alle diensten blijven bereikbaar per e-mail en telefonisch. Dringende en noodzakelijke baliedienstverlening is op afspraak nog steeds nodig.

  Onze uitvoeringsdiensten blijven het openbaar domein (straten, wegen, pleintjes,…) onderhouden. We houden bij onze volledige werking maximaal rekening met de regels van sociale afstand (1,5 meter).
 • Tot slot worden onze personeelsleden ook ingezet in externe essentiële dienstverlening (zoals de coronawachtpost, ondersteuning ziekenhuis, politie, woonzorgcentra,…). Als openbaar bestuur hebben we de plicht ondersteuning te bieden waar nodig.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be