Naar inhoud
Gemeente Mol

Medische sector en gemeentebestuur overleggen over corona

Medische sector
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 19 maart 2020

Woensdag 18 maart vond in de late namiddag een Skype-overleg plaats tussen de gemeentelijke crisiscel, vertegenwoordiging van de huisartsen, de coronawachtpost en het Heilig Hartziekenhuis. Tijdens dit overleg werd de medische organisatie en coördinatie voor onze gemeente besproken. We zetten de belangrijkste conclusies voor jou op rij:

  • De coronawachtpost in Den Uyt is sinds woensdagochtend operationeel en functioneert goed. De nodige voorzieningen zijn aanwezig om de capaciteit de komende weken – indien vereist – verder op te drijven. De coronawachtpost is een triageplaats om inwoners met coronasymptomen te laten onderzoeken door een arts. Deze beslist of de patiënt terug naar huis mag (met instructies en/of medicatie) of naar het ziekenhuis moet. Het gemeentebestuur voorziet de locatie en administratief personeel voor het onthaal.

  • Het Heilig Hartziekenhuis bereidt zich volop voor op de instroom van zieke coronapatiënten. Alle niet-dringende consultaties, behandelingen en operaties zijn geannuleerd. Zo kan het ziekenhuis zich volledig wijden aan dringende medische gevallen en coronapatiënten. Het ziekenhuis is opgedeeld in een ‘coronagedeelte’ en een niet-besmet gedeelte. De capaciteit van intensive care – waar coronapatiënten kunstmatig kunnen worden beademd – wordt momenteel zo ver als haalbaar opgedreven. Het ziekenhuis verwacht binnen enkele weken (wanneer de absolute piek wordt verwacht) over de vereiste capaciteit te kunnen beschikken, op voorwaarde dat onze inwoners de uitgevaardigde maatregelen strikt opvolgen. Dit is voor het ziekenhuis van essentieel belang.

  • We zullen vrijdag via onze gemeentelijke kanalen communiceren hoe de coronawachtpost in Den Uyt tijdens het weekend zal functioneren in combinatie met de traditionele huisartsenwachtpost. Het principe blijft ook tijdens het weekend hetzelfde: bel je huisarts. Deze vertelt wat te doen. Rijd nergens op eigen initiatief naartoe!

  • Het gemeentebestuur staat in voor de logistieke ondersteuning van het Heilig Hartziekenhuis en de coronawachtpost. Zo voorzien we alle medewerkers van het ziekenhuis van parkeerkaarten voor het Rondplein, helpen we met de zoektocht naar vrijwilligers, zorgen we mee voor de aanvoer van mondmaskers en ander beschermend materiaal,… Al deze zaken werden tijdens het overleg verder afgestemd. Het gemeentebestuur analyseert daarnaast verschillende mogelijkheden (locaties en gebouwen) om tijdelijk een zogeheten ‘schakelzorgcentrum’ in te richten. Dit kunnen we dan – wanneer nodig - meteen activeren voor genezen patiënten uit het ziekenhuis die thuis (nog) niet (alleen) terecht kunnen.

De komende dagen zullen – wanneer nodig – nieuwe Skype-overlegmomenten met de medische sector worden georganiseerd voor een optimale coördinatie.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 67, communicatie@gemeentemol.be