Naar inhoud
Gemeente Mol

Kinderdagverblijf 't Molleke neemt maatregelen omtrent coronavirus

Molleke Corona-afbeelding
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 13 maart 2020

Kinderdagverblijf 't Molleke, Rivierstraat 11, geeft aan alle ouders extra maatregelen door die zij hanteren uit voorzorg voor het coronavirus. We vragen om de brief grondig door te nemen en deze maatregelen zelf ook toe te passen.

In de brief staan volgende maatregelen:


Beste Ouder(s),


Aan de hand van deze brief willen we jullie informeren over de nieuwe maatregelen omtrent het corona-virus. Er is geen reden tot paniek, bij deze willen we jullie graag informeren over de tijdelijk veranderde werking van ons kinderdagverblijf. Deze maatregelen zijn van kracht tot en met 3 april 2020 en worden indien nodig verlengd:


- Kinderen die thuis kunnen worden opgevangen, komen niet meer naar het kinderdagverblijf. We zullen hier actief over waken om het aantal aanwezige kinderen te verminderen;
- Kinderen die ziek zijn mogen niet komen. Dit geldt voor alle symptomen, ongeacht of deze corona-gerelateerd zijn. Kinderen die ziek worden of binnen komen zullen terug naar huis worden gestuurd;
- Kinderen met een temperatuur boven 38° kunnen niet meer worden opgevangen;
- Kinderen onder de leeftijd van 6 maanden kunnen niet meer worden opgevangen;
- Kinderen met een verlaagde weerstand blijven thuis;
- Jullie moeten ons steeds via mail informeren over de afwezigheid van jullie kindje, zo kunnen wij onze organisatie aanpassen in functie van de aanwezige kinderen. Indien jullie ons niet op de hoogte brengen over de afwezigheid van hun kindje, zal er €10/dag worden aangerekend. Indien jullie tijdig afmelden, vallen deze afwezigheden buiten de toegekende respijtdagen.
- Kinderen morgen slechts door één persoon worden opgehaald: schoolgaande kinderen blijven wachten in de auto;
- De handen worden steeds gewassen bij het binnenkomen van het kinderdagverblijf in de daarvoor voorziene toiletten;
- Kinderen kunnen niet extra opgevangen worden buiten het gekende opvangplan;
- Kinderen worden best niet afgehaald door grootouders;


Met vriendelijke groeten, Team Molleke

Meer info: kinderdagverblijf 't Molleke, 014 31 17 67, staf@molleke.net