Naar inhoud
Gemeente Mol

School Heidehuizen blijft bestaan, exacte invulling nog niet duidelijk

vrijdag 21 februari 2020

Na een bevraging over de toekomst van basisschool Mozawiek bij ouders, leerkrachten en ge├»nteresseerden besliste het gemeentebestuur dat de vestiging in Heidehuizen blijft bestaan. Voor de exacte invulling van de school, bekijken het gemeentebestuur en de school op dit moment allerhande scenario’s. Het staat wel vast dat het geen tiener- of peuterschool wordt. Daarnaast kiezen we ook niet voor een gelijke spreiding van de kleuters in Ezaart en Heidehuizen.

Uit de bevraging blijkt dat er weinig tot geen draagvlak bestaat voor volgende scenario’s:

  • Het sluiten van de vestigingsplaats in Heidehuizen.
  • De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar verplaatsen naar Heidehuizen.
  • De kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas verhuizen naar Heidehuizen.
  • Een gelijke spreiding van kleuters tussen Ezaart en Heidehuizen.

Het gemeentebestuur schrapt deze scenario’s dan ook definitief uit de mogelijkheden.

Verdere onderhandelingen
De nood aan een wijziging van de huidige situatie blijft. De bedoeling is om een oplossing te zoeken voor het plaatstekort in onze vestiging van Ezaart en het kleine leerlingenaantal in Heidehuizen. Het gemeentebestuur buigt zich nu verder over de overgebleven scenario’s en gaat hierover in overleg met verschillende partners en experts.

Meer info: gemeentelijke basisschool MozaWiek, 014 31 50 99, directie.gbsmozawiek@gemeentemol.be