Naar inhoud
Gemeente Mol

Plaatsen proefopstelling: geen autoverkeer meer tussen Buitenheide en De Meer

woensdag 19 februari 2020

Op herhaaldelijk verzoek van een aantal inwoners van Buitenheide besliste het college van burgemeester en schepenen om een proefopstelling in te voeren waardoor autoverkeer van Buitenheide naar De Meer onmogelijk wordt. Dit betekent dat er paaltjes komen ter hoogte van de overgang van Buitenheide naar De Meer. Buitenheide wordt hierdoor volledig doodlopend, met uitzondering van fietsers en voetgangers. De paaltjes worden geplaatst in de week van 24 februari.

Het proefproject loopt voor een periode van drie maanden tot 24 mei. Nadien evalueren we de maatregel, waarna we beslissen om deze al dan niet te bestendigen.

Andere woonstraten niet het slachtoffer

Naast een bevraging van de inwoners van Buitenheide en een analyse van de verkeersmetingen, brengen we ook de impact van deze maatregel op omliggende straten (De Meer, Aardbeemden, Fransveld,…) in kaart. De maatregel komt er na klachten vanuit Buitenheide over sluipverkeer. Het spreekt voor zich dat andere woonstraten niet het slachtoffer mogen worden van de gewijzigde verkeersstromen.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be