Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking van een vergunningsaanvraag voor de opslag van springstoffen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 13 februari 2020

RENEWI NV heeft bij de  deputatie een vergunningsaanvraag ingediend voor de opslag van springstoffen. Het betreft een aanvraag voor de opslag van explosiefgevaarlijke afvalstofffen op de percelen gelegen Berkebossenlaan 7-9, 2400 Mol, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie G, perceelnummer 907B, 898C, 898D, 898E .

Het dossier ligt gedurende de periode van 12 februari 2020 tot en met 26 februari 2020 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 38, milieudienst@gemeentemol.be