Naar inhoud
Gemeente Mol

OVAM voert bodemsaneringswerken uit op parking van Colruyt

bodemsanering Colruyt
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 10 februari 2020

Een beschrijvend bodemonderzoek bracht een bodemverontreiniging aan het licht ter hoogte van de parking van de Colruyt-vestiging aan de Rozenberg in Mol. Van half februari tot eind maart voert de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bodemsaneringswerken uit om de grond opnieuw gezond te maken. Dit kan mogelijk geluids-, geur- en verkeershinder met zich meebrengen voor de klanten en de omwonenden in de nabije omgeving.  

De verontreiniging met gechloreerde solventen is afkomstig van de voormalige spinnerij, die van 1865 tot 1990 actief was op het terrein. De verontreiniging dateert dus van voor 1990 en daarom is het een historische bodemverontreiniging. De OVAM kan de exacte bron van de verontreiniging niet meer achterhalen. Er zijn geen plannen beschikbaar van de voormalige indeling van de fabriek met bijhorende risicoactiviteiten.

Van deze bodemverontreiniging gaat geen actueel risico uit, maar het is wel belangrijk dat de OVAM de verontreiniging aanpakt. Zij stelden een duidelijke bronzone (zone waar de verontreiniging is ontstaan) vast in de toplaag. Daarom wordt deze zone ontgraven over een oppervlakte van ongeveer 400m² tot een gemiddelde diepte van drie meter.

Voorbereidende werken

Voor de start van de eigenlijke sanering, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Die bestaan onder meer uit het verwijderen van de begroeiing, het opbreken en afvoeren van de asfalt- en betonverharding, het opbreken en ter plaatse stockeren van verlichtingspalen en stalplaatsen van de winkelkarren, het opbreken van afvoerleidingen…

Afvoer van verontreinigde grond

Na de voorbereidende werken plaatst de aannemer bronbemalingsfilters. Deze zorgen voor een verlaging van de grondwaterstand, waardoor hij de ontgraving boven de waterspiegel en dus droog kan uitvoeren. Het onttrokken grondwater wordt na zuivering geloosd in de Nete, die grenst aan het terrein. De aannemer zal in totaal ongeveer 1944 ton verontreinigde grond voor verwerking moeten afvoeren naar een erkend grondreinigingscentrum in vloeistofdichte afgesloten laadbakken.

Na de ontgraving vult de aannemer het perceel opnieuw aan met grond die voldoet aan de criteria voor vrij gebruik en voert hij de nodige herstellingswerken uit in overleg met Colruyt.

Mogelijke hinder in de nabije omgeving
Geluidshinder door kraanwerken en de aan- en afvoer is onvermijdelijk in de onmiddellijke omgeving. Er kan tijdens het ontgraven en laden van de verontreinigde grond geurhinder optreden. De werken kunnen ook een impact hebben op de verkeerscirculatie. Een strikte scheiding tussen het werfverkeer en het gebruikelijke verkeer op de parking van de winkel is immers niet mogelijk. De aannemer stelt alles in het werk om de veiligheid van de klanten en de omwonenden te garanderen tijdens de werkzaamheden. Hij stemt ook de transportroutes voor aan- en afvoer af met de gemeente. Daarnaast volgen een bodemsaneringsdeskundige en een veiligheidscoördinator de werken nauwgezet op. 

Meer info

Meer informatie over de aanpak van bodemverontreiniging vindt u op www.ovam.be/de-ovam-saneert-voor-u. Met vragen kan u ook terecht bij: