Naar inhoud
Gemeente Mol

Werken aan nutsleidingen in Onze Lieve Vrouwstraat vanaf maandag 10 februari

OLV straat
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 5 februari 2020

Op maandag 10 februari start Fluvius als netbeheerder voor aardgas en elektriciteit met werken aan de nutsleidingen in de Onze Lieve Vrouwstraat (Gompel). De werken duren ongeveer een maand en veroorzaken weinig hinder. Verkeer kan de opschuivende werfzone steeds passeren. De woningen blijven bereikbaar.

Fluvius breidt in deze straat het gasnet uit, vernieuwt de openbare verlichting en brengt alle nutsleidingen ondergronds. Alles gebeurt in de onverharde berm en het voetpad. Deze worden na de aanleg van de ondergrondse bekabeling opnieuw in oorspronkelijke staat hersteld.

De werfzone start ter hoogte van de kerk en schuift op richting Vlierstraat. Vervolgens verplaatst de werfzone zich en wordt de rest van de straat afgewerkt vanaf de Dreef richting kerk.

Omgevingsvergunning heraanleg

Deze werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn niet vergunningsplichtig. Een deel van deze werkzaamheden moet gebeuren voor het realiseren van een verkaveling met extra bouwpercelen in de straat. Ongeacht de toekomstige heraanleg zijn de werken aan de nutsleidingen nodig. Voor de heraanleg loopt momenteel een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek past in de procedure voor het bekomen van de vereiste omgevingsvergunning voor de heraanleg van de weg.

Meer info: openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be