Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek voor nieuw op te richten gebouw site 1 van Belgoprocess

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 29 januari 2020

Nog tot en met 22 februari 2020 loopt een openbaar onderzoek voor een nieuw op te richten gebouw voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd afval op site 1 van Belgoprocess. Een informatievergadering in het kader van dit openbaar onderzoek vindt plaats op donderdag 13 februari om 19 uur in de raadzaal van het administratief centrum De Plaetse (Hannekestraat 1) in Dessel.

Op 29 oktober 2019 diende Belgoprocess een vergunningsaanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tot uitbreiding van de exploitatievergunning voor site 1 in Dessel, voor een nieuw op te richten installatie (gebouw 167X) voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd afval. De aanvraag werd door het FANC volledig verklaard.

Het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en zijn technisch filiaal Bel V, werd voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad bracht midden december 2019 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uit over het dossier.

Openbaar onderzoek organiseren

Het FANC maakte midden januari de aanvraag over aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van vijf kilometer rond Belgoprocess. Het gaat over de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren over de federale vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectenrapport (MER). Dat openbaar onderzoek wordt in alle betrokken gemeenten georganiseerd gedurende een periode van 30 kalenderdagen. In het kader van dit openbaar onderzoek kunnen burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de betrokken gemeenten.

Voor hetzelfde project werd ook een omgevingsvergunningsaanvraag (stedenbouwkundig- en milieuluik) en project-MER ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. In het kader van beide vergunningsprocedures (Federale exploitatievergunning en Vlaamse omgevingsvergunning) loopt in de gemeenten Dessel en Mol een openbaar onderzoek van 24 januari tot en met 22 februari 2020.

Bezwaarschrift indienen

Wie wenst kan tijdens het openbaar onderzoek (vanaf 24 januari tot en met 22 februari 2020) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit kan op vier manieren:

  • tegen afgiftebewijs persoonlijk aan de balie van ruimtelijke ordening of milieudienst

Meer info:

> dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

> milieudienst, 014 33 07 38, milieudienst@gemeentemol.be

> Belgoprocess, 014 33 40 30, bart.thieren@belgoprocess.be