Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek naar vergunning heraanleg Onze Lieve Vrouwstraat

OL Vrouwstraat
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 20 januari 2020

Vanaf 24 januari tot en met 22 februari 2020 loopt een openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunning voor de realisatie van het compromisvoorstel voor de heraanleg van de Onze Lieve Vrouwstraat in Gompel. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen tijdens het openbaar onderzoek inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping, in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

Het compromisvoorstel volgde uit het participatietraject dat we in 2017 en 2018 samen met de straat hebben afgelegd. Aan het einde van het participatietraject stelden we vast dat bij de bewoners van de Onze Lieve Vrouwstraat voldoende draagvlak bestaat voor het compromisvoorstel. Om dit draagvlak te meten, organiseerden we een enquête in de volledige straat. De resultaten van deze enquête communiceerden we in september 2018 naar alle inwoners.

Ondanks het vastgestelde draagvlak beseffen we dat er nog verdeeldheid leeft in de straat. Als verantwoordelijke voor de veiligheid van het openbaar domein heeft het gemeentebestuur evenwel de moeilijke opdracht om de finale knoop door te hakken.

Compromisvoorstel?

Het compromisontwerp verzoent wat maximaal technisch haalbaar is met de verschillende wensen en zienswijzen van de bewoners omtrent een groene inrichting van de berm, breedte van de weg en publieke parkeermogelijkheden.

Dit compromisvoorstel omvat volgende zaken:

  • Een wegbreedte van 4,5 meter wat nog bijzonder smal is, maar wel de mogelijkheid biedt aan voertuigen om elkaar veilig te kruisen.
  • Een voetpad vanaf de Pastoor Vaesstraat tot de Vlierstraat aan de kant van de parochiezaal. Op deze berm voorzien we een lagere beplanting tussen het voetpad en de weg, in plaats van een haag.
  • Bomen én parkeerstrook op de berm aan de andere kant van de weg. We behouden vijftien bomen die niet boven de twee hoofdrioolbuizen staan én planten nieuwe bomen langs één kant van de straat. Je mag dus niet parkeren op de weg.
  • We verschuiven de weg zodat de bomen die behouden blijven en de toekomstige nieuwe bomen niet boven de twee hoofdrioleringen en de huisaansluitingen staan. Dit is noodzakelijk voor de lange levensduur en de goede werking van de riolering.
  • We vernieuwen alle huisaansluitingen van de riolering en we voeren plaatselijke herstellingswerken uit aan de riolering. De hoofdriolering bevindt zich nog in een goede staat.

Je kan de gedetailleerde ontwerpplannen van dit compromisvoorstel online bekijken op www.gemeentemol.be/onzelievevrouwstraat.

Wat nu?

Het openbaar onderzoek hangt samen met de vergunningsaanvraag en geeft iedereen de kans om formeel opmerkingen te maken rond de ingediende plannen. Nadien volgt het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning en komen we in de realisatiefase. Voor de uitvoering start, organiseren we nog een informatieavond om het praktische verloop van de werkzaamheden te bespreken.

Bezwaarschrift indienen

Wie wenst kan tijdens het openbaar onderzoek (vanaf 24 januari tot en met 22 februari 2020) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit kan op vier manieren en dit telkens met vermelding van referentie OMV_2019156891:

Meer info:

> dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

> dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be