Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur zoekt zorgcoördinator gemeentelijke basisschool Alles Kids

zorgcoördinator
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 8 januari 2020

Het gemeentebestuur zoekt een zorgcoördinator (niveau bachelor)/zorgleerkracht voor de gemeentelijke basisschool Alles Kids (Gompel, Pastoor Vaesstraat 24). Het is een vervangingsopdracht van 19/36 + 12/24, die start na de krokusvakantie en loopt tot het einde van het schooljaar. Interesse? Solliciteer ten laatste op woensdag 22 januari 2020 via directie.gbsalleskids@gemeentemol.be.

Omschrijving

Je basistaken bestaan uit:

 • Coördineren en evalueren van het zorgbeleid op school
 • Ondersteuning van het handelen van de leerkrachten
 • Uitvoering van leerlingbetrokken taken
 • Ondersteuning in de klas
 • Organiseren en coördineren van een goed overleg en samenwerking met CLB, ouders, externe actoren en directie

Voorwaarden

Je moet tenminste aan één van de voorwaarden voldoen:

 • Master in de psychologie of pedagogische wetenschappen
 • Professionele bachelor aangevuld met Banaba Zorgverbreding en remediërend leren of Banaba buitengewoon onderwijs
 • Professionele bachelor én tenminste 2 jaar ervaring als zorgcoördinator in het basisonderwijs of buitengewoon onderwijs
 • Professionele bachelor in de logopedie én tenminste 2 jaar ervaring in leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen

Verwachtingen

 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
 • Projectmatig kunnen handelen
 • Problemen structureel kunnen aanpakken
 • Kennis iOmniwize is pluspunt

Aanbod

 • Verloning volgens niveau Bachelor
 • 19/36 + 12/24 te presteren aan gemeentelijke basisschool Alles Kids
 • Vervangingsopdracht van 2 maart 2020 tot einde schooljaar

Interesse?

Mail je kandidatuur naar directie.gbsalleskids@gemeentemol.be, uiterlijk op 22 januari 2020 (16 uur). We aanvaarden enkel volledige kandidaturen.

Je kandidatuur moet de volgende zaken bevatten:

 • curriculum vitae
 • diploma’s en/of getuigschriften
 • een uittreksel uit het strafregister model 596.2 SV (niet ouder dan 6 maanden)
 • eventueel een bewijs/dienstattest van tenminste 2 jaar dienstanciënniteit in het ambt van zorgcoördinator of eventueel een bewijs van relevante beroepservaring

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 30 januari 2020.

Meer info: directie Alles Kids, Dorien Volders, 014 31 28 93, directie.gbsalleskids@gemeentemol.be