Naar inhoud
Gemeente Mol

Nieuwe toekomst Casino Gompel staat in de steigers

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 19 december 2019

De nieuwe eigenaar van het Casino in Gompel en het gemeentebestuur werken nauw samen om een nieuwe toekomst voor dit beschermde gebouw uit te werken. Het gemeentebestuur steunt eigenaar Lawrence De Belder in zijn plannen om het Casino opnieuw zijn grandeur van vroeger te geven. Samen bekijken we hoe het verwaarloosde en vervallen gebouw zijn vroegere functies van hotel, brasserie en feestzaal opnieuw kan opnemen. In het voorjaar van 2020 plannen we nog een gezamenlijk overleg met de buurtbewoners om de intenties en plannen te bespreken.

Het Casino van Gompel dateert uit 1925 en viert binnen enkele jaren zijn honderdste verjaardag. Het gebouw werd in opdracht van de glasfabriek ontworpen als fabriekshotel om de vele gespecialiseerde Waalse arbeidskrachten logies te verstrekken. Daarnaast werd het gebouw als cercle privé gebruikt door de directie en kaderleden.

Het Casino van Gompel is nauw verbonden met de omliggende fabriekscité, een verzameling van arbeidershuisjes, woningen en villa’s. Het imposante pand in art deco groeide uit tot het centrum van het rijke verenigingsleven in de buurt. De term ‘casino’ verwijst naar het type casino-kursaal dat met luxueuze theater- en feestzalen een belangrijke plaats kreeg in de ontspanningscultuur van de burgerij. Vandaag zouden we dit bestempelen als een ‘clubhouse’ of ‘guesthouse’.

Opnieuw in ere herstellen
Het gebouw staat al vele jaren leeg. Het interieur en het omliggende terrein zijn volledig verwaarloosd. De vorige eigenaars hadden heel wat plannen met het gebouw, maar van een renovatie, restauratie of herstel in de vroegere glorie was jammer genoeg nooit sprake. Lawrence De Belder kocht het gebouw aan vanuit een grote genegenheid voor de architectuur en uitstraling. Hij heeft wél de intentie om het gebouw in ere te herstellen. Zo wil hij het casino zijn vroegere functies van hotel, brasserie en feestzaal opnieuw laten opnemen.

Begeleiding door gemeentebestuur
Tussen droom en daad ligt uiteraard een lange weg. Het gemeentebestuur wenst de nieuwe eigenaar alvast alle succes en werkt constructief mee aan de nieuwe toekomst. Zo bekijken we samen welke juridische procedures moeten doorlopen worden om de plannen aan dit beschermde gebouw uit te voeren. Daarnaast maken we afspraken omtrent het parkeergebeuren, impact op de buurt,…. Zo vinden we het belangrijk dat er een open en constructieve dialoog komt met de buurtbewoners. Tijdens de eerste verkennende gesprekken bevestigt de nieuwe eigenaar dat hij positief staat tegenover deze vraag. Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt – vermoedelijk in het voorjaar van 2020 -, volgt er overleg met de buurt.

Pop-up event in 2020
De eigenaar wil alle inwoners en sympathisanten laten genieten van de pracht en praal van dit gebouw, nog voor de restauratie. De komende maanden plant hij een aantal opruimingswerken in en rond het gebouw. Op 25 en 26 juli is iedereen welkom op een kleinschalig festival met kraampjes, foodtrucks en muziek. Het festival is bedoeld om de start van de restauratie feestelijk te vieren. Het event start telkens om 14 uur. Het gebouw zelf zal nog niet toegankelijk zijn. Om het festival in goede banen te leiden heeft de eigenaar een aantal creatieve mensen gevonden die met veel positieve energie in dit project zijn gestapt. De teamwerking was zo constructief dat ze beslisten om samen vzw Casinovatief op te richten. Deze vzw vormt de basis voor nog veel meer evenementen en animatie in en rond het gebouw in de toekomst. Hou hun facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be