Naar inhoud
Gemeente Mol

40.964 euro subsidies voor betere jeugdwerkinfrastructuur

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 20 december 2019

Zes Molse jeugdverenigingen krijgen van het gemeentebestuur een subsidie voor werken aan hun jeugdwerkinfrastructuur. In totaal gaat het om een bedrag van 40.964 euro dat we verdelen onder Chiromeisjes Sluis Gorabos, Scouts Ginderbuiten Sint-Carolus, Chiro Centrum Sprankel, Chirojongens Gompel Ambiorix en Chiromeisjes Gompel Paragon en Chirojongens Wezel Albatros. Het gemeentebestuur volgt hierin het advies van de jeugdraad die eerder al groen licht gaf.

De subsidie jeugdwerkinfrastructuur is bedoeld voor Molse jeugdinitiatieven die hiermee hun jeugdwerkinfrastructuur (lokalen + directe omgeving) in onze gemeente functioneel verbeteren of onderhoudswerken uitvoeren die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgt.

Verdeling van de gelden:

Volgende Molse jeugdverenigingen dienden een aanvraag in en krijgen een subsidie toegekend:

  • Chiromeisjes Sluis Gorabos: 7.500 euro
  • Scouts Ginderbuiten Sint-Carolus: 7.433 euro
  • Chiro Centrum Sprankel: 7.500 euro
  • Chirojongens Gompel Ambiorix en Chiromeisjes Gompel Paragon: 15.000 euro
  • Chirojongens Wezel Albatros: 3.531 euro

Ook een subsidieaanvraag indienen?

Elk jeugdinitiatief kan een aanvraag indienen als ze voldoet aan de voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat het lokaal van het jeugdwerkinitiatief gevestigd en werkzaam moet zijn in onze gemeente. Vul het aanvraagformulier in.

Elke jeugdwerkinitiatief kan meerdere aanvragen indienen over een periode van drie jaar. Het totale subsidiebedrag per jeugdwerkinitiatief over drie jaar kan nooit meer bedragen dan 75% van de onkosten met een maximum van 7.500 euro. Je kan maximaal één keer een subsidie aanvragen voor een uitgevoerd werk.

Meer info: jeugddienst, 014 33 05 30, jeugddienst@gemeentemol.be