Naar inhoud
Gemeente Mol

Proefopstelling eenrichtingsverkeer voor veilige schoolomgeving Ginderbuiten

proefopstelling school Ginderbuiten
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 20 december 2019

Op verzoek van het oudercomité van basisschool Klim-op Ginderbuiten wordt vanaf vrijdag 3 januari een proefopstelling ingevoerd met eenrichtingsverkeer in een deel van de Lichte Hoeve. De verplichte rijrichting geldt voor alle auto’s in de Lichte Hoeve vanaf de Acaciastraat richting Ginderbuiten. De proefperiode geldt tot aan de paasvakantie. Aan het einde van de proefperiode starten we een evaluatietraject en beslissen we om de verkeersmaatregel al dan niet definitief te maken.

Het brengen en halen van de schoolkinderen aan het begin en het einde van de schooldag leidt op dit moment tot chaotische situaties in de Lichte Hoeve. Het invoeren van een verplichte rijrichting vermindert het aantal kerende auto’s en garandeert meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de straat. De schoolpoort wordt voor auto’s alleen nog maar bereikbaar via de Acaciastraat of de Kropstraat. Het wegrijden gebeurt via Ginderbuiten.

Impact buurtbewoners?

Uiteraard heeft het invoeren van deze verkeersmaatregel ook een impact op de bewoners van de Acaciastraat, Lichte Hoeve en Kropstraat. Daarom werken we met een proefopstelling. Dit maakt het mogelijk om de gevolgen van het eenrichtingsverkeer correct te beoordelen, zowel voor de buurtbewoners als voor de veiligheid van de schoolomgeving. Na afloop van de proefperiode beslissen we na een grondige evaluatie of de maatregel definitief wordt ingevoerd.

Hoe evalueren?

Aan het einde van de proefperiode organiseren we een evaluatietraject waarbij we – naast de school en de ouders – ook de bewoners van de Acaciastraat, Lichte Hoeve en Kropstraat willen betrekken. Zo is iedereen alvast welkom op een overlegavond op donderdag 19 maart, om 19.30 uur in de refter van de school. Een gedetailleerde uitnodiging voor alle buurtbewoners volgt later nog. Daarnaast krijgt iedereen de kans om zijn of haar ervaringen met de proefopstelling te delen via een enquête. Deze verspreiden we zowel op papier als digitaal na 19 maart.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be