Naar inhoud
Gemeente Mol

Denk mee na over de ruimtelijke toekomst van onze gemeente

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 29 november 2019

Het gemeentebestuur zoekt vrijwillige kandidaat-leden voor de  nieuwe GECORO. Dit wettelijk verplicht adviesorgaan vergadert een vijftal keer per jaar over de grotere planologische beleidsvragen en -uitdagingen. Geïnteresseerden en deskundigen voor dit engagement, stellen zich voor 20 december kandidaat via een e-formulier.

Voluit heet de GECORO ‘Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening’. Deze decretaal verplichte adviesraad wordt begin 2020 opnieuw samengesteld. Leden van de GECORO denken samen na én adviseren over de grotere planologische beleidsuitdagingen en –vragen van onze gemeente:

  • Waar zijn in de toekomst appartementen mogelijk?
  • Hoeveel private parkeerplaatsen moeten bij bouwprojecten voorzien worden?
  • Welke groenzones moeten gevrijwaard blijven?

De GECORO focust zich op de grotere beleidslijnen.

Omgevingsraad voor specifieke dossiers

Aanvullend op de GECORO starten we deze legislatuur ook met een omgevingsraad. Deze adviesraad focust zich op concrete bouwaanvragen, de inrichting van parkeren, de aanleg van wegen,… Leden van de GECORO krijgen automatisch een uitnodiging voor de samenkomsten van de omgevingsraad. De omgevingsraad zal worden samengesteld met delegaties van onder andere de milieuraad en de adviesraad lokale economie, zodat de concrete dossiers op een geïntegreerde manier kunnen besproken en geadviseerd worden.

Kandidaat voor de GECORO?

De GECORO is samengesteld uit een combinatie van deskundigen en geïnteresseerden vanuit een specifieke sector. Voor de deskundigen denken we bijvoorbeeld aan architecten of ruimtelijke planners. De geïnteresseerden kunnen actief zijn in sectoren als landbouw, natuur, industrie, toerisme of ondernemen. Interesse? Stel jezelf dan uiterlijk 20 december kandidaat via een e-formulier. Je krijgt daarbij de kans om je kandidaatstelling te motiveren.

Meer info: ruimtelijke planning, 014 33 08 34, ro@gemeentemol.be