Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek herziening Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum

dinsdag 5 november 2019

De gemeenteraad heeft op 21 oktober 2019 het ‘RUP Centrum-Herziening’ voorlopig vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het RUP aan een openbaar onderzoek dat loopt van 12 november 2019 tot en met 10 januari 2020. 

Het gaat om de onderstaande aanpassingen:

  • Projectgebied Vennestraat: aanpassing V/T-index op basis van het project van de Molse Bouwmaatschappij in samenwerking met de Witte Mol
  • Kop Edmond Van Hoofstraat: dezelfde bouwmogelijkheden als de andere kop aan de kant van de Gasthuisstraat
  • Uitbreiding van de mogelijkheden voor cafés en restaurants in het centrum van de gemeente

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek is het RUP raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.gemeentemol.be en ligt het ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening (tijdens de openingsuren). Op 28 november 2019 organiseren we tussen 19 en 21 uur een infomarkt in de raadzaal van ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

Opmerkingen en bezwaren kunnen, gedurende de periode van het openbaar onderzoek, op drie manieren ingediend worden:

  • per brief aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het loket ruimtelijke ordening (tijdens de openingsuren), Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
  • via e-mail ro@gemeentemol.be

Meer info: ruimtelijke planning, 014 33 08 34, ro@gemeentemol.be