Naar inhoud
Gemeente Mol

Hakhoutbeheerwerken langs Zuiderring

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 4 november 2019

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer snoeiwerken uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Voor onze gemeente gaat het vooral om hakhoutbeheerwerken langs de Zuiderring, tussen de Molderdijk en de Toemaathoek. Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer juist zal gebeuren vind je op www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf en met gemotoriseerde voertuigen en machines. Buurtbewoners ondervinden mogelijk tijdelijk beperkte geluidshinder. De verkeershinder is beperkt. De precieze timing van deze werken ligt nog niet vast. De uitvoering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden.

Beter voor mens en natuur

De werken gebeuren tussen 1 november en 1 maart, dan verloopt de sapstroom trager en zijn de bomen minder kwetsbaar. Voor veel mensen lijkt dit een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.