Naar inhoud
Gemeente Mol

Brief aan inwoners Rauw zet feiten lekkende tankwagen Zuiderring op een rij

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 22 oktober 2019

Op dinsdag 22 oktober verdeelt het gemeentebestuur een brief bij alle inwoners van Rauw. In deze brief zetten we alle feiten over het incident met de lekkende tankwagen op de Zuiderring (N71) van vrijdag 18 oktober op een rij. Daarnaast danken we iedereen voor het begrip in deze uitzonderlijke situatie. Wie nog vragen heeft, kan terecht op het nummer 014 33 07 11 of via mail op communicatie@gemeentemol.be.

Op vrijdag 18 oktober verloor een lekkende ADR-tankwagen op de Zuiderring (N71) een licht ontvlambare en giftige vloeistof. Het gemeentelijk rampenplan was van kracht en we kondigden uit voorzorg schuilmaatregelen af voor het volledige gehucht. Dit veroorzaakte logischerwijs heel wat bezorgdheid bij inwoners. Op basis van de uitgevoerde metingen na het incident benadrukken we dat de volksgezondheid op geen enkel ogenblik in gevaar was.

Uit voorzorg
Omdat we bij een dergelijke situatie niet onmiddellijk de gevolgen kunnen inschatten, namen we zo snel mogelijk de nodige voorzorgsmaatregelen. Het aankondigen van de schuilmaatregelen (binnen blijven, ramen en deuren sluiten, ventilatiesystemen afzetten) past in deze preventieve acties. Ook het opstarten van een opvangcentrum in Sunparks Kempense Meren was één van deze maatregelen. Pas na metingen door de brandweer en een gespecialiseerde firma, bouwden we deze maatregelen stap voor stap af.

Lichte irritatie
Uitsluitend mensen die zich in de onmiddellijke nabijheid van het lek bevonden, ondervonden lichte irritatie. Uit voorzorg werden tien mensen voor medische controle naar het ziekenhuis doorgestuurd, waarvan enkele politieagenten.

Communicatie
In een situatie als deze houden we onze inwoners op de hoogte via de media, de gemeentelijke website, de Facebook- en Twitteraccount van onze gemeente. We startten ook een infonummer op waar mensen terecht konden met vragen.

BE-alert
We gebruikten BE-alert om inwoners die zich in de buurt van het incident bevonden op de hoogte te brengen. We bekijken hoe we dit kanaal in de toekomst sneller kunnen inschakelen.

We adviseren iedereen wel om in te schrijven op www.be-alert.be. De mensen die effectief in de buurt zijn van het incident ontvangen een sms. Andere inwoners ontvangen een mail met de nodige info.

Vragen en bezorgdheden
Zit je op dit moment nog met vragen of bezorgdheden? Contacteer ons dan op het nummer 014 33 07 11 of mail naar communicatie@gemeentemol.be.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be